Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Do końca czerwca 2017 r. złóż oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego

Piotr Szulczewski 09.06.2017 09:00 (aktualizacja: )

Do końca czerwca 2017 r. złóż oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego

Jednostki, które podlegają rejestracji w KRS, ale nie mają obowiązku składania rocznego sprawozdania finansowego, muszą corocznie składać oświadczenie potwierdzające ten fakt. Termin na przedstawienie go w KRS mija 30 czerwca, czyli w tym samym dniu, do którego innej jednostki mają obowiązek zatwierdzić roczne sprawozdania finansowe.

Do końca czerwca 2017 r. złóż oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego
Źródło: YAY foto

Ustawa o rachunkowości przewiduje, że spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których roczne przychody netto nie przekraczają równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro, mogą prowadzić pełne księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od zarządzającego jednostką zależy, którą z tych zasad wybierze.

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro (w stosunku do roku 2016 limit ten wynosi 1.200.000 euro, zmiana nastapiła od 1.01.2017 r.) i która nie stosuje pełnej rachunkowości na własny wniosek, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. A zatem w przypadku jednostek o roku obrotowym kończącym się ostatniego dnia grudnia 2016 r., termin na złożenie oświadczenia mija 30 czerwca 2017 r.

Oświadczenie sporządza kierownik jednostki – a nie główny księgowy lub biuro rachunkowe. W przypadku spółki jawnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd.

Procedurę składania oświadczenia należy powtarzać każdego roku następującym po roku prowadzenia uproszczonej rachunkowości. Oświadczenie składane jest na druku:

  • KRS-Z30 – poprzez załącznik do druku –gdy wniosek dotyczy wyłącznie oświadczenia, lub
  • KRS-ZN – poprzez załącznik do druku - gdy jednostka dokonuje innych zmian w KRS.

Przepisy nie przewidują natomiast podobnego obowiązku w przypadku organów podatkowych. Spółka jawna lub partnerska nie musi zatem oświadczenia składać w urzędzie skarbowym. Wystarczającym jest jego przedłożenie do KRS.

Piotr Szulczewski, VAT.pl

Czytaj więcej:

  1. Czerwiec miesiącem sprawozdawczości finansowej - zatwierdzenie sprawozdań finansowych
  2. Niezatwierdzone sprawozdanie też podlega zgłoszeniu
  3. Złożenie sprawozdań w KRS a opłaty - ile i za co trzeba zapłacić
  4. Złożenie do KRS a publikacja zgłoszonych sprawozdań - co podlega a co nie podlega publikacji
  5. Brak absolutorium dla członków zarządu spółki - czym grozi i co powoduje w spółce.
  6. Zatwierdzając sprawozdania finansowe pamiętaj o prezentacji zgodnie z warunkami roku 2016.