Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Do emerytury i renty od marca dorobisz więcej

Piotr Szulczewski 10.02.2017 11:00 (aktualizacja: )

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale z 4055,04 zł do 4218,92 zł wpłynął na podwyższenie kwoty, którą emeryt lub rencista może bez konsekwencji dla pobieranych świadczeń z ZUS dodatkowo dorobić.

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia.

W związku z powyższym 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia pozwala dorobić 2953,24 zł, co jest wynagrodzeniem wyższym niż w poprzednim kwartale, w którym obowiązywał limit 2.838,60 zł.

Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
2.953,20 zł5.484,60 zł01.03.2017
2.838,60 zł5.271,60 zł01.12.2016

* podane kwoty są kwotami brutto

Jednocześnie prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W konsekwencji świadczenie zostaje zawieszone, gdy emeryt lub rencista dorabia więcej niż 5484,6. W poprzednim kwartale kwota ta wynosiła 5271,60 zł.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku rent rodzinnych. Wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty miesięcznie.

Należy pamiętać, że ograniczenie i zawieszenie prawa wystąpi wyłącznie w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W przypadku np. dorobienia na podstawie umowy o dzieło lub honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej świadczenia nie ulegają ograniczaniu.

 
Piotr Szulczewski, VAT.pl