Do 30 lipca zwrot podatku PIT za 2012 rok

18.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

Urząd Skarbowy ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego PIT. Osoby, które prawidłowo rozliczyły się z fiskusem a takiego zwrotu jeszcze nie otrzymały mogą się go spodziewać najpóźniej 30 lipca bieżącego roku.

Zasady regulowania nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych reguluje ordynacja podatkowa z dnia 28 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z art. 77§1 pkt. 5 nadpłata podatku PIT podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji PIT. W przypadku osób, które dokonały korekty zeznania po terminie złożenia właściwej deklaracji zwrot nadpłaty powinien nastąpić w ciągu 2 miesięcy od z daty złożenia korekty.

Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych może być zwrócona na trzy sposoby:

  • w gotówce w kasie urzędu skarbowego,
  • przelewem na rachunek bankowy wskazany przez osoby fizyczne w deklaracji ZAP-3 bądź przez przedsiębiorców w CEiDG-1,
  • przekazem pocztowym.

Iwona Karkus
PIT.pl