Do 15 marca zapłać podatek od nieruchomości na nowych zasadach

Katarzyna Sudaj 07.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zostało już tylko kilka dni na zapłatę pierwszej raty podatku od nieruchomości za 2016 rok. Jeśli kwota podatku za cały rok nie przekracza 100 zł, trzeba zapłacić go jednorazowo. Zgodnie z nowymi przepisami tak niskich kwot nie można, jak w latach poprzednich, rozkładać na raty.

Do 15 marca zapłać podatek od nieruchomości na nowych zasadach

Źródło: YAY foto

Zmiany w podatku od nieruchomości 2016

Najnowsze zmiany dotkną osoby fizyczne, które płacą najniższe kwoty podatku od nieruchomości za niewielkie mieszkania, garaże czy działki. Dotychczas płaciły one podatek od nieruchomości w czterech ratach w terminach do :

  1. 15 marca,
  2. 15 maja,
  3. 15 września i
  4. 15 listopada.

Teraz najniższe kwoty podatków lokalnych, które rocznie nie przekraczają 100 zł trzeba obowiązkowo zapłacić jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca 2016 roku. To rozwiązanie ma zmniejszyć samorządowe koszty operacyjne związane z księgowaniem tak niskich kwot.

Z drugiej strony zmiana ta może być dotkliwa dla najuboższych oraz rencistów i emerytów. Za mieszkanie w bloku zwykle płacą mniej niż 100zł podatku od nieruchomości. Dla niektórych jednorazowy wydatek 100 zł tuż przed Wielkanocą 2016 roku może być wyraźnie odczuwalny. Wszak zdecydowanie łatwiej zaplanować w domowym budżecie cztery niskie raty poniżej 25 zł na kwartał.

Nic w zasadach płatności nie zmieni się dla osób prawnych (np. spółek) i jednostek budżetowych, które płacą miesięczne i kwartalne raty podatków. Również osoby fizyczne płacące rocznie powyżej 100 zł za swoje mieszkanie, dom czy działkę będę mogły „po staremu” opłacić podatek od nieruchomości, rolny czy leśny w czterech ratach w trakcie 2016 roku.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl