Czy sprawozdania finansowe można przekazywać do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną?

11.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

11.04 Czy sprawozdania finansowe można przekazywać do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną?

Na złożenie PIT fiskusowiosoby fizyczne mają czasdo końca kwietnia. Jednak ci podatnicy, którzy prowadzą też księgi rachunkowe muszą dołączyć do niego sprawozdanie finansowe.

Już od kilku lat podatnik może z powodzeniem złożyć deklarację roczną w wersji elektronicznej. - Jednak  kwestia przesłania sprawozdania finansowego jako załącznika nadal jest problematyczna – mówi Ireneusz Czapski, manager w dziale audytu w Baker Tilly Poland.

Zapraszamy na bezpłatne dyżury
podatkowe
. Kolejne konsultacje
już 15 kwietnia.

W tej sytuacji podatnikom może przyjść z pomocą ustawa z 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Reguluje ona kwestie doręczenia różnego rodzaju dokumentów w formie elektronicznej organom administracji państwowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stworzyło specjalną elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Za jej pomocą można kontaktować się np. z urzędem skarbowym.

Jak mówi Ireneusz Czapski z Baker Tilly Poland, podatnik, który dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mógłby pokusić się o złożenie elektronicznie sprawozdania finansowego poprzez tę platformę. Przepisy tego nie zabraniają. Mimo tego podatnik, który będzie chciał skorzystać z tej możliwości, natknie się na pozornie błahy problem - wśród ponad 400 wzorów dokumentów, formularzy i pism, na Platformie nie można znaleźć takiego, który służy do przesłania sprawozdania finansowego. Oczywiście istnieją tzw. formularze ogólne, pod które można spróbować podpiąć sprawozdanie finansowe. Pojawia się jednak pytanie, co na to urzędnicy skarbowi, którzy często bardzo formalnie podchodzą do sprawy składanych dokumentów? Wydaje się, że ze względu na brak określonych przez system precyzyjnych procedur działania, warto jednak wziąć pod uwagę tradycyjny sposób złożenia sprawozdania i dostarczyć go osobiście. Jeśli jednak podatnik chce skorzystać z nowoczesnej formy kontaktu z instytucją, przed przesłaniem sprawozdania drogą elektroniczną, może telefonicznie lub mailowo skontaktować się ze swoim urzędem i sprawdzić, czy dla miejscowych urzędników nie stanowi to przeszkody. 

Źródło: inplusPR