CIT-8, CIT-8A i CIT-8B nawet do 30 czerwca 2018 roku

17.04.2018 11:00 (aktualizacja: )

Nowy projekt rozporządzenia przedłuża termin złożenia zeznania i rozliczenia podatku CIT dla podatników, dla których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończył się przed dniem 1 marca 2018 r.

CIT-8, CIT-8A i CIT-8B nawet do 30 czerwca 2018 roku

CIT-8, CIT-8A i CIT-8B nawet do 30 czerwca 2018 roku / YAY foto

 

W poniedziałek 16 kwietnia br. pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansóww sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Jest on procedowany w trybie pilnym i tylko do dziś, 17 kwietnia br. można zgłaszać do niego uwagi. Rozporządzenie do końca kwietnia musi wejść w życie, aby skutecznie mogło dotyczyć podatników podatku dochodowego od osób prawnych, dla których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończył się przed dniem 1 marca 2018 r.

Pośpiech wynika z braku odpowiednich formularzy CIT

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, CIT i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175) oraz ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. poz. 2201). Zmiany wynikające z tych ustaw wymagają opracowania nowych wzorów formularzy podatkowych (wydania przez Ministra Finansów nowego rozporządzenia określającego te wzory). Obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące wydania przez Ministra Finansów stosownego rozporządzenia. Konieczne zmiany w formularzach wiążą się również z koniecznością opracowania nowych wersji elektronicznych tych formularzy, a także przygotowaniu ich opisów systemowych wraz z regułami poprawności umożliwiającymi obsługę w systemie POLTAX. Oznacza to, iż nowe wzory formularzy CIT-8, CIT-8A i CIT-8B mogą zostać opracowane tuż przed upływem terminu na złożenie rozliczenia rocznego podatku CIT.

Aby uniknąć takiej niekomfortowej sytuacji Ministerstwo finansów proponuje przedłużenie terminu na złożenie zeznania podatkowego. Projektowanym rozwiązaniem objęci zostaliby podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed dniem 1 marca 2018 r. Tym samym przedłużenie obejmie podatników, których rok podatkowy rozpoczął się w 2018 r. zakończył się w styczniu bądź lutym tj. trwał nie dłużej niż 2 miesiące.

Termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania przez podatników zostałby przedłużonydo końca czerwca 2018 r.

/ks na podstawie legislacja.gov.pl