CIT-8, CIT-8A i CIT-8B do 30 czerwca 2018 roku

08.05.2018 07:33 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów przypomina, że termin złożenia deklaracji w zakresie podatku CIT, a także zapłaty należnego podatku został wydłużony do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Rozporządzeniem z 24 kwietnia 2018 r. Minister Finansów przedłużył do 30 czerwca 2018 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, termin do:

  • złożenia zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym oraz
  • wpłaty należnego podatku albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

 

<< Deklaracje CIT - pobierz >>

 

Przedłużenie terminu stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończył się przed dniem 1 marca 2018 r.

 

Źródło: finanse.mf.gov.pl