Bezrobocie rośnie

17.11.2009 09:00 (aktualizacja: )

Według szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2009 wyniosła 11,0% i w porównaniu do września 2009 wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu października 2009 wyniosła 1 741,9 tys. osób i w porównaniu do końca września 2009 wzrosła o 26,0 tys. osób (1,5%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca września) wyniosła w październiku 2009 11,0% i w porównaniu do września 2009 wzrosła o 0,1 punktu procentowego.

Wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,5 punktu do 0,1 punktu) odnotowano w 14-tu województwach. W województwie świętokrzyskim omawiany wskaźnik w porównaniu do poprzedniego miesiąca obniżył się (o 0,1 punktu), a w województwie mazowieckim nie uległ zmianie. Najwyższy wzrost zanotowano w województwie zachodniopomorskim, gdzie stopa zwiększyła się z 14,5% do 15,0%.

Liczba bezrobotnych w końcu października 2009 wyniosła 1 741,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca września 2009 wzrosła o 26,0 tys. osób (1,5%).

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (październik - wrzesień) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 24,3 tys. osób (o 1,8%).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 14-tu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie:

  • zachodniopomorskim o 3,5 % (o 3,2 tys. osób);
  • pomorskim o 3,3% (o 2,9 tys. osób);
  • warmińsko-mazurskim o 2,6 % (o 2,6 tys. osób);
  • wielkopolskim o 2,5 % (o 2,5 tys. osób).

W dwóch województwach (mazowieckim i świętokrzyskim) liczba bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie spadła – o 0,4% (odpowiednio o 0,8 tys. osób i 0,3 tys. osób).

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w październiku br. w głównej mierze spowodowany był :

  • rejestracją osób powracających do bezrobocia, po zakończeniu umów na czas określony. Wśród rejestrujących się były osoby zwalniane z zakładów pracy na podstawie wcześniejszych, zgłaszanych przez pracodawców zwolnień grupowych, jak również z mniejszych zakładów pracy, z którymi pracodawcy nie zdecydowali się przedłużyć umów zawartych na czas określony;
  • rejestracją osób po zakończeniu prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie) oraz powrotami do rejestracji po zakończeniu zatrudnienia w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

W pewnej mierze do wzrostu bezrobocia w omawianym miesiącu przyczynił się również wzrost liczby rejestrujących się osób, powracających po zatrudnieniu za granicą.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2009 (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 75,1 tys. i w porównaniu do września 2009 spadła o 12,7 tys. (o 14,5%).

Dla porównania w październiku 2008 pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 90,4 tys. ofert pracy ( o 14,9 tys. mniej niż we wrześniu 2008 tj. o 14,2% ). Spadek liczby ofert pracy w październiku 2009 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy względny w województwie lubelskim (o 33,5% tj. o 1,6 tys. ofert).

Źródło: MPiPS