Będzie nowy wzór mandatu karnego skarbowego

Piotr Szulczewski 07.08.2015 10:00 (aktualizacja: )

Usunięcie części danych widniejących do tej pory na druku mandatu karnego skarbowego oraz wysytawianie go w dwóch egzemplarzach  jest przyczyną wprowadzenia nowego wzoru druku, który stosować mają w trakcie czynności procesowych organy skarbowe. 

mandat

Źródło: East News

Zgodnie a zart. 26 par. 1c ustawy z dnia 17czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zarówno wnioski egzekucyjne jak i tytuły wykonawcze mogą być przekazywane do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Konieczność przekazania odcinka "C" formularzaq mandatu karnego uniemożliwiałaby skierowanie wniosku egzekucyjnego oraz tytułu wykonawczego za pomocą internetu. Ponadto odcinek "C" jest zbędny, gdyż organ egzekucyjny wszczyna i prowadzi egzekucję wyłącznie na podstawie tytułu wykonawczego. Zbędne stało się zatem we wzorze posługiwanie się odcinkiem "C".

Ponadto usunięte zostały części odesłań do przepisów karnych skarbowych w pkt 7 pouczenia zawartego na stronie 2 odcinka "B" mandatu. Zainteresowany ukarany jest informowany nadal - w nowym wzorze - o możliwości uchylenia mandatu karnego i ma wskazane przepisy Kodeksu karnego skarbowego, które o tym stanowią.

Dotychczas funkcjonujące wzory mandatów karnych skarbowych pozostać mogą w obiegu i być stosowane do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do końca 2020 r.

Piotr Szulczewski, PIT.pl