Będą zmiany w VAT i akcyzie w obrocie paliwami

Piotr Szulczewski 11.05.2016 10:00 (aktualizacja: )

Będą zmiany w VAT i akcyzie w obrocie paliwami

Nowelizacja podatku VAT i ustawy o podatku akcyzowym zakłada szereg modyfikacji w rozliczaniu podatku z tytułu nabyć paliw, których wytwarzanie i obrót wymaga uzyskania koncesji.


Będą zmiany w VAT i akcyzie w obrocie paliwami

Źródło: YAY foto

Zgodnie ze zmienionymi przepisami płatnikiem podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw ma być zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy dokonujący na rzecz tego podmiotu ich wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Deklaracja VAT z tytułu paliwa nabywanego wewnątrzwspólnotowo ma być składana w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu nabycia. Składana będzie naczelnikowi urzędu celnego właściwemu do rozliczania podatku akcyzowego. Zapłata podatku VAT odbywać ma się w terminie 5 dni od:

  • Wprowadzenia do miejsca odbioru wskazanego w zezwoleni akcyzowym – przy zastosowaniu procedury zawieszenia poboru akcyzy,
  • Od wyprowadzenia ze składu podatkowego,
  • Przemieszczenia na terytorium kraju – przy przemieszczeniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Wyjątkowo termin ten przesuwa się na do 5 dni od dnia odbioru towarów poza procedurą poboru akcyzy, jeżeli podatnik sam złoży zgłoszenie o planowanym wewnątrzwspólnotowym nabyciu.

W przypadku podatku akcyzowego nowelizacja przewiduje ograniczenie możliwości usługowych składów podatkowych wyłącznie na rzecz podmiotów mających siedzibę na terytorium kraju lub podmiotów posiadających oddział na terytorium kraju. Rozwiązanie to pozwoli połączyć obowiązek koncesyjny ze statusem podatnika podatku VAT od transakcji międzynarodowego obrotu paliwami i w sposób zasadniczy zwiększy możliwości nadzoru nad obrotem paliwami oraz realizacją obowiązków podatkowych.

Zmiany celem uszczelnienia systemu poboru VAT i akcyzy

Zmiany mają ograniczyć proceder wyłudzania podatku VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych z udziałem zarejestrowanych odbiorców. W mechanizmie oszustwa zarejestrowani odbiorcy dokonują wewnątrzwspólnotowych nabyć w procedurze zawieszonej akcyzy na rzecz podmiotów „znikających”. Podmioty te nie mają zdolności magazynowych i cechuje je szybkość następnych transakcji na rzecz kolejnych takich samych podmiotów, rejestrowanych w wirtualnych biurach uniemożliwiających przeprowadzanie jakichkolwiek czynności kontrolnych.

Piotr Szulczewski, VAT.pl