Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Będą opłaty za wydanie odpisów elektronicznych (skanów) w urzędach skarbowych

Piotr Szulczewski 30.05.2017 09:00 (aktualizacja: )

Mając na uwadze szacunkowe nakłady pracy związane z przygotowywaniem dokumentów w formie skanów (dokumentów elektronicznych), wprowadzona zostanie opłata z tego tytułu. Podatnicy występujący z wnioskiem o przygotowanie przez organ na ich rzecz dokumentu elektronicznego, będą musieli liczyć się z opłatą w wysokości 0,40 zł za jedną stronę dokumentu papierowego, który został zeskanowany.

Będą opłaty za wydanie odpisów elektronicznych (skanów) w urzędach skarbowych

Źródło: YAY foto

Aktualnie wyłącznie sporządzanie kopii lub odpisu dokumentów sporządzonych w formie kserokopii zmusza do zapłaty określonej opłaty. Za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu należy obecnie zapłacić:

  1. gdy jest to dokument w formacie A4 - kopia jednostronna - 0,60 zł
  2. gdy jest to dokument w formacie A4 - kopia dwustronna - 0,80 zł
  3. gdy jest to dokument w formacie A3 - kopia jednostronna - 0,90 zł
  4. gdy jest to dokument w formacie A3 - kopia dwustronna - 1,20 zł.

Obecnie dodatkową pozycją będzie koszt skanowania dokumentu – 40 gr za stronę (niezależnie od formatu skanowanego dokumentu.

Zgodnie z uzasadnieniem zmiany, koszt sporządzenia skanu dokumentu kształtuje się na niższym poziomie niż sporządzenie kopii w formie papierowej. Sporządzenie skanu dokumentu nie wymaga ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją tonera i zakupem papieru, które to koszty stanowią znaczący udział w kosztach sporządzania kopii w formie papierowej (40-50%). Przy kalkulacji kosztów związanych ze sporządzeniem skanu dokumentu uwzględniono zatem: koszty eksploatacji urządzenia skanującego (serwisowanie sprzętu, energia elektryczna), koszty pracy pracownika (przygotowanie dokumentów, skanowanie, uporządkowanie). Ponieważ skanowanie dokumentu w różnych formatach generuje takie same nakłady pracy pracownika oraz koszty zużycia urządzenia skanującego proponuje się określić jedną stawkę za stronę zeskanowanego dokumentu.

Piotr Szulczewski, PIT.pl