Pobierz e-pity 2020

Będą konkursy na doręczenia pism urzędowych. Poczta Polska faworytem?

Piotr Szulczewski 15.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Proponowana zmiana przepisów prawa pocztowego kończy z przetargami na doręczanie pism poleconych w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Prezes UKE będzie mógł w drodze konkursu, wyłonić jeden podmiot, który uprawniony będzie do świadczenia usług pocztowych.

 

Źródło: YAY foto

Zgodnie z propozycją, we wszystkich procedurach: cywilnej, karnej, podatkowej i administracyjnej przesyłki polecone doręczane mają być w ramach usługi pocztowej polegającej na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu tych przesyłek, świadczonej przez operatora wyznaczonego.

Zmiany, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2013 r. umożliwiły doręczanie przesyłek sądowych i administracyjnych przez każdego z operatorów pocztowych. Jak wskazuje uzasadnienie projektowanych obecnie zmian, już w pierwszych miesiącach działania operatorów prywatnych pojawiło się wiele skarg wnoszonych w związku z nieprawidłowościami podczas obsługi przesyłek sądowych i prokuratorskich (terminowość, awizowanie, dostęp do placówki lub wskazanego przez operatora punktu doręczeń, naruszenie tajemnicy korespondencji w szczególności dostępu do danych osobowych adresata przez osoby nieuprawnione). Postępowania prowadzone w stosunku do świadczących usługi, spowodowały nałożenie na nich przez UKE szereg kar finansowych.

Mając więc na uwadze szereg nieprawidłowości przy świadczeniu usług, które dowiodły, że powierzenie doręczeń pism sądowych i administracyjnych innym operatorom w trybie przetargu konkurencyjnego nie sprawdziło się w pełni, na obecnym etapie rozwoju rynku pocztowego proponuje się rozwiązanie, zgodnie z którym doręczanie przesyłek pocztowych poleconych w postępowaniach sądowych i administracyjnych powierzone będzie operatorowi wyznaczonemu. Wyłączność (wyznaczenie) polega na przekazaniu Prezesowi UKE prawa wyboru operatora – wybór ma odbywać się w drodze konkursu, a zwycięzca – operator, który będzie doręczał przesyłki, poddany ma być szczególnym wymogom i nadzorowi.

Warunkami uzyskania prawa do świadczenia usług będzie wykazanie się przez operatora odpowiednimi warunkami, infrastrukturą i zasobami ludzkimi do realizacji usług oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Zmiana przepisów prawa pocztowego ma wejść w życie w ciągu 30 dni od dnia jej uchwalenia.

Piotr Szulczewski, PIT.pl