Pobierz e-pity 2020

Aplikacja e-deklaracje Ministerstwa Finansów bez informacji o rozliczeniach 1% podatku. Ministerstwo Finansów nie przestrzega przepisów podatkowych?

Piotr Szulczewski 18.01.2017 11:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów nie przestrzega przepisów podatkowych?

Jedną z obowiązkowych danych, jakie posiadać muszą aplikacje i programy do rozliczeń rocznych, są informacje o możliwości lub braku możliwości przekazania 1% podatku na dowolną organizację pożytku publicznego. Przepisy prawa są bardzo precyzyjne w zakresie zasad, w jakich należy poinformować podatnika o tym prawie. Okazuje się, że Ministerstwo Finansów nie przystosowało do zmian prawa własnej aplikacji.

Aplikacja e-deklaracje Ministerstwa Finansów bez informacji o rozliczeniach 1% podatku. Ministerstwo Finansów nie przestrzega przepisów podatkowych?

Źródło: screen/ własne

zasady, jakie powinny spełniać aplikacje komputerowe - programy do rozliczeń rocznych zawarte są w rozporządzeniu z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 973). Zgodnie z jego brzmieniem programy powinny przekazywać podatnikowi informację na temat tego, czy korzystając z niego może swobodnie, czy też nie może swobodnie dokonać wyboru organizacji pożytku publicznego, na którą przekaże 1% podatku. Co istotne w rozliczeniu za 2016 r. informacja ta musi pojawić się zarówno w programach „otwartych” – umożliwiających podanie dowolnej OPP, jak i „zamkniętych” – pozwalających przekazać 1% podatku tylko na rzecz wybranej lub wybranych organizacji. Zgodnie z zapisami rozporządzenia (§ 4 pkt1 i 2):

Co więcej informacja powyższa powinna zostać przekazana podatnikowi w ściśle określony sposób, a w szczególności powinien zostać o powyższym fakcie poinformowany przed rozpoczęciem wypełniania deklaracji podatkowej. Rozporządzenie wskazuje, że: informacje o umożliwieniu lub uniemożliwieniu wyboru dowolnej organizacji pożytku publicznego, umieszcza się w taki sposób, aby:

  • tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter;
  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przed rozpoczęciem wypełniania zeznania podatkowego był poinformowany o możliwości albo braku możliwości dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego;
  • zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, przez zapewnienie spełniania wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA.

Ministerstwo Finansów nie informuje o możliwości wyboru OPP

Po przetestowaniu aplikacji dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów redakcja PIT.pl nie uzyskała informacji o tym, czy będzie możliwość wyboru dowolnej OPP, czy też taki wybór jest ograniczony. Z przykrością trzeba stwierdzić, że udostępniony program pozwalający na wysyłkę e-deklaracji, nie sprostał postawionym wymogom i nie spełnia warunków ustalonych przepisami prawa.

Piotr Szulczewski, PIT.pl