Aktualizacja programu Płatnik. Zmiany dotyczące jednego przelewu do ZUS

30.04.2018 09:00 (aktualizacja: )

W weekend ZUS zaktualizował oprogramowanie Płatnik o długo wyczekiwaną możliwość generowania dokumentu płatniczego dla opłacania składek, który zostanie automatycznie uzupełniony o numer rachunku składkowego i inne dane pobrane z kartoteki płatnika.

Aktualizacja programu Płatnik

Aktualizacja programu Płatnik / YAY foto

Nareszcie. W sobotę 28 kwietnia 2018 r. w programie Płatnik przywrócono możliwość generowania dokumentu płatniczego dla opłacania składek ZUS dla jednej wspólnej wpłaty na indywidualny numer rachunku składkowego. Dokument będzie automatycznie uzupełniany o:

  • numer rachunku składkowego pobrany z kartoteki płatnika,
  • nazwę skróconą płatnika składek pobraną z kartoteki płatnika,
  • numer rachunku bankowego nadawcy, jeśli został wprowadzony do kartoteki płatnika,
  • sumę kwot składek do zapłaty z deklaracji rozliczeniowej,

a dodatkowo

  • podana zostanie informacja o kwocie należności z tytułu składek wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku, gdy na koncie płatnika jest zaległość i płatnik chce ją opłacić łącznie z bieżącymi składkami.

Wymagana aktualizacja systemu operacyjnego

Udostępnienie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nowych pakietów aktualizacyjnych nr 139/140 oznacza zakończenie okresu przejściowego dla pracy programu Płatnik na komputerach z zainstalowanymi systemami operacyjnymi bez .NET Framework w wersji minimum 4.0.

Przed kolejną wysyłką dokumentów zaleca się aktualizację systemu operacyjnego, aby komunikacja elektroniczna z ZUS przebiegała bez zakłóceń. Wymagania systemowe dla programu Płatnik można znaleźć w Podręczniku administratora i na stronie internetowej: http://www.zus.pl/firmy/program-platnik/co-nowego/wymagania-sprzetowe

/ks na podstawie komunikatu ZUS