Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

9 na 10 firm deklaruje wdrożenie PPK w minimalnej wersji

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dużym wyzwaniem dla firm – 62% organizacji deklaruje obawy natury organizacyjnej. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wdrożenie PPK pozostaje dla 61% firm przystosowanie systemów informatycznych do obsługi programu. Dodatkowo, zaledwie 7% respondentów wyraża przekonanie, że większość zatrudnionych w organizacji pracowników przystąpi do PPK, a 9 na 10 firm planuje wdrożyć minimalną wersję programu. O wyzwaniach jakie stawiają przed firmami PPK świadczy fakt, że oczekują one wsparcia ze strony instytucji finansowej w niemal wszystkich możliwych obszarach – wynika z najnowszego raportu KPMG w Polsce.

Obawy firm związane z wdrożeniem PPK

Z dniem 1 lipca 2019 r. największe firmy w Polsce zatrudniające powyżej 250 pracowników zostały zobligowane do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w swoich organizacjach. W  następnej kolejności od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem przystąpienia do PPK będą objęte mniejsze firmy, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników.

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dużym wyzwaniem dla firm. Sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje obawy natury organizacyjnej, takie jak m.in. dostosowanie systemów informatycznych organizacji, dostosowanie wewnętrznych regulacji, zapewnienie wewnętrznych zasobów i mechanizmów obsługi programu. Dodatkowo, blisko co czwarta firma uważa, że wyzwaniem będą kwestie prawne, natomiast najmniejsze obawy budzą kwestie podatkowe – zdaniem ponad połowy ankietowanych przedsiębiorców są one najmniej problematycznym obszarem.

Blisko 1/4 przedsiębiorców nadaje priorytetowy charakter aspektom prawnym tego programu. Taka ocena nie jest zaskakująca. Szczególne znaczenie będzie miało poprawne wdrożenie PPK wewnątrz organizacji, gdyż w tym zakresie ustawowe wskazówki mają charakter bardziej otwarty, a prawidłowość konkretnych rozwiązań będą potwierdzały w przyszłości dopiero kontrole np. Państwowej Inspekcji Pracy – mówi Rafał Krzyżak, adwokat w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z  KPMG w Polsce.

Słabe przygotowanie przedsiębiorców do wdrożenia PPK

Wśród firm objętych badaniem KPMG w Polsce zaledwie 19% organizacji zatrudniających powyżej 250 osób zadeklarowało w sierpniu br. pełną gotowość do wdrożenia PPK, jednak aż 70% przyznało, że jest w trakcie zaawansowanego procesu wdrażania programu. Respondenci zadeklarowali, że zrealizowanymi w największym stopniu są kwestie związane z pierwszą fazą wdrożeń – czyli przygotowaniem harmonogramu wdrożenia PPK, którego zrealizowanie zadeklarowało 40% przedsiębiorstw oraz konsultacjami pracowniczymi, które zrealizowano w 45% firm. Warto jednak zwrócić uwagę, że kwestie organizacyjne budzące największe obawy 62% przedsiębiorców, pozostają zrealizowane na dość niskim poziomie. Zaledwie 22% ankietowanych przez KPMG firm przyznało, że dostosowało wewnętrzne regulacje do wymogów PPK, dodatkowo tylko 19% organizacji dostosowało do wymogów PPK własne systemy IT. Jednocześnie aż co trzecia firma przyznała, że znajduje się dopiero w momencie przygotowań do rozpoczęcia realizacji wymaganych etapów wdrożenia PPK.

Badane organizacje przyznają, że przystosowanie systemów IT do obsługi programu jest najistotniejszym elementem mającym wpływ na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (61% wskazań). Czterech na dziesięciu respondentów badania wskazuje również na potrzebę uzyskania wsparcia na etapie wdrożenia ze strony instytucji finansowej oraz zapewnienia właściwych zasobów i mechanizmów do obsługi programu wewnątrz organizacji.

Można powiedzieć, że główny ciężar wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych spoczywa obecnie na przedsiębiorstwach. Pracodawcy bowiem, obok pracowników i państwa są podmiotami, które w przyszłości będą aktywnie partycypowały w gromadzeniu środków finansowych w ramach PPK, ale dodatkowo już teraz muszą dołożyć znaczących wysiłków organizacyjnych i finansowych, aby wdrożyć PPK. Płynne wdrożenie aspektów operacyjnych PPK, zapewniające łatwą i poprawną obsługę programu dla pracowników oraz poziom ich partycypacji w największych przedsiębiorstwach objętych koniecznością wdrożenia PPK w pierwszej kolejności, mogą mieć istotny wpływ na decyzje kolejnych grup pracowniczych przystępujących do programu w późniejszym terminie – mówi Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

92% firm wdroży minimalną wersję PPK

Zdecydowana większość ankietowanych firm (92% wskazań) zadeklarowała, że wdroży minimalną wersję PPK. Wariant ten nakłada na pracodawców obowiązek wpłaty na PPK 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. W zależności od dobrowolnej decyzji pracodawcy, składka wpłacana do PPK może zostać powiększona nawet o dodatkowe 2,5%. Z rozszerzonej możliwości skorzystać zamierza jednak zaledwie 3% ankietowanych firm.

Dodatkowo, tylko 7% respondentów wyraża przekonanie, że do PPK przystąpi większość pracowników zatrudnionych w ich organizacjach. Z kolei aż 47% z nich uważa, że większość pracowników zrezygnuje z przystąpienia do PPK. Przewidywany przez pracodawców ograniczony poziom zainteresowania pracowników udziałem w programie sprawia również, że nie traktują oni swoich deklaracji o chęci przeznaczenia środków finansowych na dobrowolne wpłaty, jako istotnego czynnika sukcesu we wdrożeniu PPK. Jest to najmniej istotny element wdrożenia PPK, wskazywany zaledwie przez co 10. firmę. Nie bez znaczenia pozostaje również poziom świadomości pracowników na temat PPK. Tylko 18% organizacji wyraża przekonanie, że zatrudnieni pracownicy posiadają wysoką lub bardzo wysoką wiedzę na ten temat.

Pomimo ogólnego niskiego poziomu wiedzy na temat PPK, 74% organizacji uważa, że pracownicy posiadają wiedzę na temat wpływu PPK na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia netto. Przykładowo koszty po stronie pracownika, przy zadeklarowanej wpłacie podstawowej 2%, uzyskującego przychód na poziomie minimalnego wynagrodzenia 2250 zł wynoszą 45 zł miesięcznie plus zaliczka na podatek od składki PPK pracodawcy ok. 6 zł miesięcznie. Zatem łączne koszty po stronie pracownika w tym przypadku to ok. 51 zł miesięcznie – mówi Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Firmy oczekują wsparcia instytucji finansowych w niemal wszystkich obszarach

Firmy biorące udział w badaniu KPMG zadeklarowały, że oczekują wsparcia ze strony instytucji finansowych w niemal wszystkich możliwych obszarach – od wyznaczenia dedykowanego opiekuna firmy (96% wskazań), przez akcje informacyjne i szkolenia dla pracowników po wsparcie techniczne. Przy wyborze instytucji finansowej dla 60% badanych firm najważniejszym kryterium wyboru jest jej doświadczenie w zarządzaniu funduszami na polskim rynku. Dla 58% firm bardzo ważna pozostaje dodatkowo efektywność instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami.

Instytucje finansowe w sposób bardzo proaktywny i kompleksowy przygotowały się do wsparcia przedsiębiorstw we wdrożeniu programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nie skoncentrowały się wyłącznie na stworzeniu własnej oferty produktowej i działaniach sprzedażowych, ale zaproponowały szeroki wachlarz działań wspierających, dotyczących zarówno aspektów komunikacyjnych i szkoleniowych, udziału w dialogu ze stroną społeczną, wsparcia narzędziowego ze strony IT czy konsultacji regulacyjnych. Dodatkowy komfort dla wdrażających zapewniany był poprzez utworzenie funkcji dedykowanych opiekunów. Zapewnienie tak zindywidualizowanego wsparcia może być trudniejsze, gdy wdrożenia będą realizowane przez znacznie bardziej liczebną grupę mniejszych przedsiębiorstw – mówi Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

O RAPORCIE: Raport KPMG w Polsce pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK” powstał na podstawie badania przeprowadzonego na terenie całej Polski w sierpniu 2019 r. metodą CATI na próbie 120 firm, zatrudniających minimum 50 pracowników oraz największych organizacji zatrudniających powyżej 250 pracowników. Celem badania było poznanie wyzwań, jakie stoją przed firmami w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Norstat.

Źródło: informacja prasowa

PPK emerytura