80 zł podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2014 roku

24.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Karkus

16 lipca Rada Ministrów wydała projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie ma obowiązywać w 2014 roku.

W myśl projektu minimalna płaca w 2014 roku ma wzrosnąć o 80 zł w porównaniu do bieżącego roku i wynieść 1680 zł brutto.

Rządowy projekt jest odpowiedzią na przepisy z ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679). Bowiem zgodnie z art. 2 ust 5 jeżeli Komisja Trójstronna nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku następnym w terminie do 15 lipca wówczas Rada Ministrów zobowiązana jest ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia do dnia 15 września każdego roku.
 

Składki ZUS społeczne - wynagrodzenie


Wzrost kosztów zatrudnienia po stronie pracodawcy

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost kosztów zatrudnienia występujących po stronie pracodawcy, bowiem od nowego roku za każdego pracownika pobierającego minimalne wynagrodzenie będzie musiał on dopłacić 1159,08 zł w ciągu roku. Wzrost kosztów zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:
 

Wysokość wynagrodzenia minimalnego Koszty po stronie pracodawcy
Ubezpieczenie emerytalne Ubezpieczenie rentowe Ubezpieczenie wypadkowe Fundusz Pracy FGŚP SUMA

1600 zł

156.16 zł

104.00 zł

30.88 zł

39.20 zł

1.60 zł

1931.84 zł

1680 zł

163.97 zł

109.20 zł

32.42 zł

41.16 zł

1.68 zł

2028.43 zł

Wzrost minimalnego wynagrodzenia do 1680 zł spowoduje zatem, że miesięczny koszt zatrudnienia jednego pracownika wzrośnie o 96,59 zł. W skali roku podwyżka będzie kosztowała pracodawcę 1159,08 zł na jednego pracownika.


55,82 zł podwyżki ,,na rękę’’ dla pracownika

Na podwyżce minimalnego wynagrodzenia skorzystają wyłącznie pracownicy, którzy miesięcznie zyskają 80 zł brutto, co daje ,,na rękę” kwotę 55,82 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:
 

Wysokość wynagrodzenia minimalnego Koszty po stronie pracownika
Ubezpieczenie emerytalne Ubezpieczenie rentowe Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie zdrowotne Zaliczka na podatek dochodowy SUMA

1600 zł

156.16 zł

24.00 zł

39.20 zł

124.26 zł

75,0 zł

1181.38 zł

1680 zł

163.97 zł

25.20 zł

41.16 zł

130.47 zł

82,0 zł

1237.20 zł

Wzrost minimalnego wynagrodzenia do 1680 zł spowoduje zatem, że miesięczne wynagrodzenie netto pracownika wzrośnie o 55,82 zł miesięcznie, co w skali roku daje kwotę 669,84 zł.

Projekt trafił do uzgodnień zewnętrznych.

Iwona Karkus
PIT.pl