Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - wzór - Księgowość

20.05.2013 10:00 (aktualizacja: )

Zasady księgowości

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - wzór

 

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Dane podatnika
…………………………….

Numer karty ……………..

LP Data nabycia Data przyjęcia do użytkowania Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie Określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej Symbol KŚT Wartość początkowa Stawka amortyzacyjna
   
   
   
Kwota odpisu amortyzacyjnego Zaktualizowana wartość początkowa Zaktualizowana kwota odpisów amortyzacyjnych Wartość ulepszenia Data likwidacji oraz jej przyczyna albo data zbycia
Za dany rok Za cały okres dokonywania

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przepisy nie zawierają wzoru takiej ewidencji, niemniej określają, że powinna ona zawierać co najmniej:

 1. liczbę porządkową;
 2. datę nabycia;
 3. datę przyjęcia do używania;
 4. określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
 5. określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
 6. symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;
 7. wartość początkową;
 8. stawkę amortyzacyjną;
 9. kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony;
 10. zaktualizowaną wartość początkową;
 11. zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych;
 12. wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową;
 13. datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Nie podlegają objęciu ewidencją budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, których wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10.

Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

W razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakładając ewidencję, o której mowa w ust. 2, uwzględniają w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub podatku tonażowego.

W razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 20-05-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015