Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zasady wystawiania - Rachunki

08.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Rachunki wystawia się na żądanie nabywcy towaru lub usługi. W przypadku zleceń prywatnych, rachunek wystawia się na żądanie zleceniodawcy.

Rachunek powinien być wystawiony w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich przechowuje wystawca, drugi trafia do nabywcy – rachunek nie zawiera oznaczenia oryginał i kopia, stąd nie jest istotne, która strona otrzymuje który z egzemplarzy dokumentu.

Termin na wystawienie rachunku wynosi 7 dni od daty wykonania usługi lub wydania towaru. Jednak istnieją w tym zakresie pewne zasady szczególne.

 • Żądanie wystawienia, złożone przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi realizuje się w terminie 7 dni od wydania towaru lub wykonania usługi,
 • W przypadku usługi za termin, od którego liczyć należy 7 dni jest data zakończenia usługi,
 • W przypadku częściowego odbioru usługi (usługa realizowana w częściach) należy wystawić rachunek w stosunku do każdego elementu odbieranych usług,
 • W przypadku usług ciągłych za dzień wykonania usługi należy uznać datę zakończenia okresu rozliczeniowego,
 • W przypadku ciągłej sprzedaży towarów wykonywanej w okresach rozliczeniowych, zakończenie okresu rozliczeniowego powinno być datą wystawienia rachunku (niemniej jeśli można rozdzielić sprzedaż na poszczególne czynności – rachunek powinien dotyczyć każdej czynności niezależnie),
 • Nie należy wystawiać rachunków zaliczkowych; potwierdzenie przyjęcia zaliczki może być dokonane na podstawie dokumentu kasowego lub formie oświadczenia,
 • W przypadku przyjęcia w zamian za wykonane czynności świadczenia w naturze – wynagrodzenie należy wycenić i wykazać w rachunku,
 • W przypadku umów w walucie obcej należy na rachunku dokonać przeliczenia kwot w tej walucie; będzie on zatem zawierał dwie pozycje – kwoty w walucie obcej oraz dla celów – księgowych przeliczenie na złote,
 • Żądanie nie musi być zgłoszone w chwili zawarcia umowy lub przed wykonaniem czynności wskazanych w umowie; możliwe jest późniejsze zażądanie wystawienia rachunku, wówczas termin wynosi 7 dni od dnia złożenia żądania.

Wykonawca nie na obowiązku wystawiać rachunku, jeżeli żądanie jego wystawienia złożone zostało po 3 miesiącach od daty wydania towaru lub wykonania usługi.

Uwaga - inne terminy dotyczą wystawiania faktur zgłaszanych na żądanie klienta. W ich przypadku na zgłoszenie żądania nabywca ma 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. W przypadku zgłoszenia żądania:

 • w miesiącu, w którym wydano towar lub wykonano usługę - fakturę wystawia się nie póxniej niż 15 dnia miesiąca kolejnego,
 • w jednym z 3 kolejnych miesięcy - fakturę wystawia się w terminie 15 dni od daty zgłoszenia żądania.

Uwaga ! Zobowiązani do wystawiania faktur

Istnieją podatnicy, którzy korzystając ze zwolnienia z VAT muszą wystawić fakturę VAT. Taka sytuacja dotyczy podatników posługujących się tzw. fakturą wewnętrzną, np. w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych, sprzedaży zrównanej z odpłatną (przekazań na cele prywatne przedsiębiorcy). Co istotne, kwota wynikająca np. z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wpłynie na limit zwolnienia z VAT, niemniej będzie musiała być udokumentowana. Podobnie fakturę, a nie rachunek wystawią podatnicy dokonujący dostaw nowych środków transportu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-03-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015