Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Sprzedaż bezrachunkowa - Rachunki

09.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Sprzedażą bezrachunkową możemy nazywać:

  • Sprzedaż nielegalną (nieewidencjonowaną),
  • Sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej (bez rachunku),
  • Sprzedaż niedokumentowaną kasą fiskalną, w której nabywca nie zażądał rachunku.

W każdym przypadku sprzedaż powinna podlegać rozliczeniu – wpływa bowiem na przychód oraz na podatek VAT. Sprzedaż poza kasą fiskalną podlega rozliczeniu podatkowemu w dziennym zestawieniu sprzedaży – dokumentowanym na podstawie dowodu wewnętrznego. Zapisu dokonuje się wówczas jeden raz na koniec dnia, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.

Inną metodą jest prowadzenie dodatkowej ewidencji (najczęściej w formie zeszytu). Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży zapisów w KPiR mogą dokonać na zakończenie miesiąca w jednej pozycji na podstawie danych z tej ewidencji.

W przypadku podatników rozliczających ryczałt ewidencjonowany, zapisów dokonuje się na podstawie dowodu wewnętrznego wystawianego na koniec dnia, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. W dokumencie w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zapisów w ewidencji ryczałtu dokonywać należy nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podatnik, nie prowadzący ewidencji przychodów – rozliczający się za pomocą karty podatkowej obowiązany jest przechowywać rachunki w kolejności numerów kopie rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Podatnicy rozliczający najem prywatny lub prywatne zlecenia, nie prowadzący ewidencji powinni rachunki przechowywać rachunki dla celów dowodowych. Często w takim przypadku prowadzi się, dla wygody zeszyt, w którym wpisywane są kwoty przychodów pochodzących z danego źródła przychodów.

Uwaga !

Rachunek jest innego rodzaju dokumentem niż potwierdzenie zapłaty. Podatnik wystawiający rachunek potwierdza obciążenie nabywcy kwotą za wykonanie usługi lub zapłatą za towar. Podpis pod rachunkiem, uzyskany ze strony nabywcy może dodatkowo stanowić potwierdzenie przyjęcia świadczenia.

Płatność za usługę może mieć miejsce po wystawieniu rachunku. Stąd dopiero taka płatność może zostać udokumentowana potwierdzeniem zapłaty. Potwierdzenie zapłaty można wystawić również w przypadku, gdy dokonuje się sprzedaży bez rachunku.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 09-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015