Archiwum opłat skarbowych

12.04.2018 05:53 (aktualizacja: )

Pozostałe

StawkaOkres
Podania i załączniki do podań
5 złOd podania
50 grOd załącznika do podania
Czynności urzędowe
152 złOd potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego obowiązku w podatku akcyzowym
152 złOd potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika vat czynnego lub podatnika vat zwolnionego
Zaświadczenia
3 złOpłata skarbowa za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem – za każdą stronę
15 złZaświadczenie w sprawie zaległości podatkowych + od podania
11 złZaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu + od podania
Zezwolenia
106 złIndywidualne zezwolenie dewizowe
Dokumenty
15 złPełnomocnictwo
10 grWeksel – od każdych rozpoczętych 100zł sumy wekslowej albo roszczenia zabezpieczonego wekslem
15 zł Weksel gdy nie da się ustalić kwoty roszczenia zabezpieczonego wekslem
7 złDokument zawierający oświadczenie poręczyciela