2003/2004 - Archiwum opłata skarbowa

12.04.2018 05:56 (aktualizacja: )

Pozostałe

Archiwum - Opłata skarbowa - wybrane stawki

StawkaOkres
Podania i załączniki do podań
5 złOd podania
50 grOd załącznika do podania
Czynności urzędowe
152 złOd potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązku w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym
Zaświadczenia
3 złOpłata skarbowa za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem – za każdą stronę
15 złZaświadczenie w sprawie zaległości podatkowych
11 złZaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu
Zezwolenia
106 złIndywidualne zezwolenie dewizowe
Dokumenty
15 złPełnomocnictwo
10 grWeksel – od każdych rozpoczętych 100zł sumy wekslowej albo roszczenia zabezpieczonego wekslem
15 zł Weksel gdy nie da się ustalić kwoty roszczenia zabezpieczonego wekslem
7 złDokument zawierający oświadczenie poręczyciela