Limity sprzedaży wysyłkowej w UE

  Archiwum - sprzedaż wysyłkowa - limity w UE

  12.04.2018 05:53 (aktualizacja: )

  VAT

  Archiwum - sprzedaż wysyłkowa

  Kraj Limit
  Austria 100’000 EUR
  Belgia 35’000 EUR
  Bułgaria 70’000 BGN = 35’791 EUR
  Cypr 35'000 EUR
  Czechy 1’140’00 CZK = 43’420 EUR
  Dania 280’000 DKK = 37’551 EUR
  Estonia 550’000 EEK = 35’151 EUR
  Finlandia 35’000 EUR
  Francja 100’000 EUR
  Grecja 35’000 EUR
  Hiszpania 35’000 EUR
  Holandia 100’000 EUR
  Irlandia 35’000 EUR
  Litwa 125’000 LTL = 36’203 EUR
  Luksemburg 100’000 EUR
  Łotwa 24’000 LVL = 34’433 EUR
  Malta 35’000 EUR
  Niemcy 100’000 EUR
  Polska 160’000 PLN - obowiązuje od 1 stycznia 2008
  Portugalia 35’000 EUR
  Słowacja 35’000 EUR
  Słowenia 35’000 EUR
  Szwecja 320’000 SEK = 33’869 EUR
  Rumunia 118.000 RON = 32’702 EUR
  Węgry 8’800’000 HUF = 34’671 EUR
  Wielka Brytania 70’000 GBP = 79’465 EUR
  Włochy 35’000 EUR

  * dla dostawców z UE wysyłających do Polski

  Kraj Limit
  Austria 100’000 EUR
  Belgia 35’000 EUR
  Cypr 20'000 CYP = 34'220 EUR
  Czechy 35’000 EUR
  Dania 280’000 DKK = 37’333 EUR
  Estonia 550'000 EEK = 35'151 EUR
  Finlandia 35’000 EUR
  Francja 100'000 EUR
  Grecja 35’000 EUR
  Hiszpania 35’000 EUR
  Holandia 100’000 EUR
  Irlandia 35’000 EUR
  Litwa 125'000 LTL = 36'207 EUR
  Luksemburg 100'000 EUR
  Łotwa 24'000 LVL = 36'952 EUR
  Malta 35’000 EUR
  Niemcy 100’000 EUR
  Polska 139'000 PLN
  Portugalia 31’424, 27 EUR
  Słowacja 1’500’000 SKK = 34’472 EUR
  Słowenia 35’000 EUR
  Szwecja 320’000 SEK = 34’748 EUR
  Węgry 35’000 EUR
  Wielka Brytania 70’000 GBP = 109’598 EUR
  Włochy 27’889 EUR

  * dla dostawców z UE wysyłających do Polski

  KrajLimit
  Austria100’000 EUR
  Belgia35’000 EUR
  Cypr20'000 CYP = 34'220 EUR
  Czechy35’000 EUR
  Dania280’000 DKK = 37’333 EUR
  Estonia550'000 EEK = 35'151 EUR
  Finlandia35’000 EUR
  Francja100'000 EUR
  Grecja35’000 EUR
  Hiszpania35’000 EUR
  Holandia100’000 EUR
  Irlandia35’000 EUR
  Litwa125'000 LTL = 36'207 EUR
  Luksemburg100'000 EUR
  Łotwa24'000 LVL = 36'952 EUR
  Malta35’000 EUR
  Niemcy100’000 EUR
  Polska137'000 PLN
  Portugalia31’424, 27 EUR
  Słowacja1’500’000 SKK = 34’472 EUR
  Słowenia35’000 EUR
  Szwecja320’000 SEK = 34’748 EUR
  Węgry35’000 EUR
  Wielka Brytania70’000 GBP = 109’598 EUR
  Włochy27’889 EUR

  * dla dostawców z UE wysyłających do Polski

  KrajLimit
  Austria100’000 EUR
  Belgia35’000 EUR
  Cypr20'000 CYP = 34'220 EUR
  Czechy35’000 EUR
  Dania280’000 DKK = 37’333 EUR
  Estonia550'000 EEK = 35'151 EUR
  Finlandia35’000 EUR
  Francja100'000 EUR
  Grecja35’000 EUR
  Hiszpania35’000 EUR
  Holandia100’000 EUR
  Irlandia35’000 EUR
  Litwa125'000 LTL = 36'207 EUR
  Luksemburg100'000 EUR
  Łotwa24'000 LVL = 36'952 EUR
  Malta35’000 EUR
  Niemcy100’000 EUR
  Polska160'000 PLN*
  Portugalia31’424, 27 EUR
  Słowacja1’500’000 SKK = 34’472 EUR
  Słowenia35’000 EUR
  Szwecja320’000 SEK = 34’748 EUR
  Węgry35’000 EUR
  Wielka Brytania70’000 GBP = 109’598 EUR
  Włochy27’889 EUR

  *dla dostawców z UE wysyłających do Polski

  KrajLimit
  Austria100’000 EUR
  Belgia35’000 EUR
  Cypr20'000 CYP = 34'220 EUR
  Czechy35’000 EUR
  Dania280’000 DKK = 37’333 EUR
  Estonia550'000 EEK = 35'151 EUR
  Finlandia35’000 EUR
  Francja100'000 EUR
  Grecja35’000 EUR
  Hiszpania35’000 EUR
  Holandia100’000 EUR
  Irlandia35’000 EUR
  Litwa125'000 LTL = 36'207 EUR
  Luksemburg100'000 EUR
  Łotwa24'000 LVL = 36'952 EUR
  Malta35’000 EUR
  Niemcy100’000 EUR
  Polska153'000 PLN
  Portugalia31’424, 27 EUR
  Słowacja1’500’000 SKK = 34’472 EUR
  Słowenia35’000 EUR
  Szwecja320’000 SEK = 34’748 EUR
  Węgry35’000 EUR
  Wielka Brytania70’000 GBP = 109’598 EUR
  Włochy27’889 EUR

  *dla dostawców z UE wysyłających do Polski

  W przypadku sprzedaży wysyłkowej, tzn. sprzedaży towarów na rzecz podmiotów nie będących podatnikami podatku od wartości dodane, jeżeli towary nie są nowymi środkami transportu oraz nie są montowane przez dostawcę na miejscu dostawy, możliwe jest opodatkowanie w miejscu rozpoczęcia dostawy, w ramach limitów określanych przez poszczególne państwa członkowskie UE.

  Przekroczenie limitu dostaw do danego kraju powoduje obowiązek rozliczania podatku w tym właśnie kraju. Podatnik może również począwszy od pierwszej dostawy opodatkować się w kraju zakończenia wysyłki, np. ze względu na niższe stawki podatkowe tam obowiązujące.

  Należy jednak wziąć pod uwagę koszty obsługi podatkowej na miejscu.
  Jeżeli limit został przekroczony, to kolejna dostawa jest opodatkowana na zasadach ogólnych, a w roku następnym po takim przekroczeniu limitu nie można skorzystać z wygodniejszych zasad opodatkowania.

  Limity sprzedaży wysyłkowej mają takie znaczenie, iż dokonując sprzedaży wysyłkowej do danego kraju w ramach limitu dla danego kraju podatnik ma możliwość wyboru miejsca opodatkowania dostawy.

  Jedynie limity dla Polski wynikają z polskich aktów prawnych. Limity innych państw podano na podstawie dostępnej literatury.