GUS sprawozdawczość - Księgowość

20.12.2012 10:00 (aktualizacja: )

GUS sprawozdawczość

Sprawozdawczość statystyczna

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w związku z wprowadzeniem od stycznia 2009 jako obowiązkowej elektronicznej drogi przekazywania danych z formularzy sprawozdawczych zmianie ulega procedura uzyskiwania danych uwierzytelniających do Portalu Sprawozdawczego.

Prosimy o postępowanie zgodnie z Procedurą aktywacji konta w Portalu Sprawozdawczym, którą otrzymają Państwo wraz z powiadomieniem o obowiązku sprawozdawczym.

Obowiązek przekazywania danych w formie elektronicznej

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom respondentów, od 1 stycznia 2009 roku Główny Urząd Statystyczny wprowadził jako obowiązującą bezpieczną elektroniczną formę przekazywania danych statystycznych w sprawozdaniach GUS. Zgodnie programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U z 2010r., Nr 3, poz. 14) podmioty gospodarki narodowej, dla których w Programie został określony obowiązek sprawozdawczy powinny przekazywać dane w formie elektronicznej na PORTAL SPRAWOZDAWCZY GUS. W Portalu są udostępnione aplikacje, umożliwiające wypełnienie formularza on-line. Zalogowanie się w portalu sprawozdawczym GUS jest możliwe poprzez aktywowane wcześniej konto. Dla wybranych sprawozdań pod adresem http://form.stat.gov.pl/formularze/2012/index.htm zostaną również udostępnione aplikacje off-line, które dają możliwość wypełnienia sprawozdań na Państwa komputerze, bez konieczności bezpośredniego połączenia z Internetem, a następnie wysłania ich drogą elektroniczną do statystyki publicznej.

Portal sprawozdawczy

Aktywacja konta w Portalu Sprawozdawczym

Dotyczy podmiotów, które nie posiadają konta sprawozdawczości elektronicznej i otrzymały pismo informujące o obowiązku jego aktywacji


Portal Sprawozdawczy - wejście do systemu

Informujemy że najwięcej Sprawozdawców pracuje w Portalu Sprawozdawczym pomiędzy godzinami 10-14 oraz w terminach końcowych na składanie sprawozdań. Jeżeli chcą Państwo uniknąć "korków", zalecamy nie czekać na ostatnią chwilę, a także prosimy o wykorzystanie godzin do 10 i po 14.


Portal Sprawozdawczy w wersji demonstracyjnej

 

Źródło: GUS

  • data utworzenia: 20-12-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015