Kontakt - PIT.pl

Redakcja PIT.pl

Adres do korespondencji:
Serwis PIT.pl
Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
ul Kijowska 1
03-738 Warszawa

 

Kontakt w sprawie reklamacji formularzy signform:
tel. 608 43 63 83
e-mail: [email protected]

 

Sprzedaż reklamy, promocja:
Bonnier Business Polska
tel. [+48 22] 333 98 45
tel. [+48 22] 333 98 46
[email protected]

 

W kwestiach związanych z patronatami medialnymi prosimy o kontakt:
Biuro Marketingu i PR Bankier.pl:
Dagmara Sapierzyńska
Digital Marketing Manager
T +48 22 333 9804
K +48 697 660 688
[email protected] 

 

Wydawcą portalu PIT.pl i biuletynu newsPIT jest:

Bonnier Business Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000024847, o kapitale zakładowym 2 000 000 PLN

 

Redaguje zespół w składzie: