Czynności cywilne PCC

  Archiwum stawek PCC

  12.04.2018 05:49 (aktualizacja: )

  Pozostałe

  Archiwum - Czynności cywilnoprawne PCC - stawki podatku

  aktualne stawki podatku PCC

  Stawka Przedmiot opodatkowania
  20% STAWKA SANKCYJNA
  2% Umowa sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu
  1% Innych praw majątkowych
  2% Umowa o zniesienie współwłasności lub o dział spadku przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
  1% dotycząca przeniesienia własności innych praw majątkowych
  2% Umowa zamiany przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
  1% Przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych
  2% Umowa darowizny przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
  1% dotycząca własności lub innych praw majątkowych
  2% Umowa dożywocia dotycząca przeniesienia własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
  1% dotycząca przeniesienia własności lub innych praw majątkowych
  1% Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności
  2% Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego
  1% Odpłatna renta Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi skapitalizowana wartość renty
  Jak sprzedaż Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia
  0,1% Hipoteka Na zabezpieczenie wierzytelności istniejących
  19,00 zł Na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej
  38,00 zł Małżeńska umowa majątkowa (intercyza)
  0,5% Umowa spółki
  Stawka Przedmiot opodatkowania
  2% Umowa sprzedaży Nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu
  1% Innych praw majątkowych
  2% Umowa zamiany przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
  1% Przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych
  1% Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności
  2% Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego
  2% Odpłatna renta Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi skapitalizowana wartość renty
  Jak sprzedaż Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia
  0,1% Hipoteka Na zabezpieczenie wierzytelności istniejących
  19,00 zł Na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej
  38,00 zł Małżeńska umowa majątkowa (intercyza)
  1% Umowa spółki Podstawa opodatkowania do 20’000 zł
  200 zł + 0,5% nadwyżki pon 20’000 zł Podstawa opodatkowania od 20’000 zł do 30’000 zł
  250 zł + 0,1% nadwyżki pon 30’000 zł Podstawa opodatkowania ponad 30’000zł
  1% Nieodpłatne używanie oddanych spółce rzeczy lub praw majątkowych
  StawkaPrzedmiot opodatkowania
  2%Umowa sprzedażynieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu
  1%Innych praw majątkowych
  2%Umowa zamiany przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
  1%Przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych
  1%Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności
  2%Umowa pożyczki
  2%Odpłatna rentaJeżeli podstawę opodatkowania stanowi skapitalizowana wartość renty
  Jak sprzedażJeżeli podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia
  7,00 złUmowa poręczenia
  0,1%HipotekaNa zabezpieczenie wierzytelności istniejących
  19,00 złNa zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej
  38,00 złMałżeńska umowa majątkowa (intercyza)
  1%Umowa spółkiPodstawa opodatkowania do 20’000 zł
  200 zł + 0,5% nadwyżki pon 20’000 złPodstawa opodatkowania od 20’000 zł do 30’000 zł
  250 zł + 0,1% nadwyżki pon 30’000 złPodstawa opodatkowania ponad 30’000zł
  1%Nieodpłatne używanie oddanych spółce rzeczy lub praw majątkowych