Za styczeń 2018 zapłać wyższe składki ZUS

Katarzyna Sudaj 07.02.2018 11:00 (aktualizacja: )

W ustawowym terminie do 10 lutego osoby prowadzące własną działalność powinny opłacić składki ZUS za styczeń. Po raz pierwszy w nowej kwocie po podwyżce z 2018 roku. Nawet 1232 zł ...

Za styczeń 2018 zapłać wyższe składki ZUS

Za styczeń 2018 zapłać wyższe składki ZUS / YAY foto

Przedsiębiorcy prowadzący własną firmę, bez zatrudniania pracowników, mają obowiązek do 10. dnia kolejnego miesiąca opłacić należności z tytułu składek ubezpieczeniowych do ZUS. W tym roku 10 lutego wypada w sobotę, więc najpóźniej w poniedziałek 12 lutego br. właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych powinni opłacić składki za samych siebie w nowej wysokości. Po podwyżce z początku 2018 roku suma tych składek może wynieśc nawet 1232 zł. Poszczególne kwoty wynoszą:

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2018
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2018Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
2665,80 zł3554,93zł2665,80 zł520,36 zł213,26 zł65,31 zł47,98zł**319,94 zł65,31 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%

** stawka 1,8% dla składki wypadkowej obowiązuje do 31 marca 2018 r., później możliwa zmiana stopy procentowej

 

 Jak sprawdzić, czy nie mamy zaległości w ZUS?

1166,85 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1232,16 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

39,99 zł -Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Zmiany w płatnościach składek ZUS od 2018 roku

Nowe wyższe składki zapłacą także firmy opłacające tzw. mały ZUS w 2018 roku.


Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2018 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2018
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2018Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
630,00 zł3554,93 zł630,00 zł122,98 zł50,40 zł15,44 zł11,34 zł319,94 zł15,44 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2018 r.: 2100,00 zł).

  

520,10 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

504,66 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

Jak wypełnić przelew do ZUS w 2018 roku?

Katarzyna Sudaj, PIT.pl