Wypłata premii i nagród z zysku jednostki może być jej kosztem podatkowym

Piotr Szulczewski 14.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiDotychczasowe podejście organów podatkowych do nagród z zysku nie pozwalało zaliczać ich w ciężar kosztów uzyskania przychodów. NSA w kwietniowym wyroku kasacyjnym powyższe stanowisko obalił i zezwolił na rozliczenie kwot wypłacanych nagród w kosztach uzyskania przychodów.

Dla pracowników wartość nagrody stanowi dodatkowy przychód, podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu tak samo jak wynagrodzenie za pracę. Zdaniem sądu dochód uzyskany w określonym roku podatkowym powinien stać się przedmiotem analizy pod względem podatkowym na nowo w latach kolejnych, w których realizowane są dalsze czynności związane z uzyskaną kwotą zysku.

Zdaniem Sądu podzielającego wcześniejsze stanowisko WSA w tej samej sprawie, nagroda stanowi dla pracowników dodatkowy czynnik motywacyjny – wiążą się z prowadzoną działalnością i osiąganymi przychodami, a jednocześnie nie są wymienione w negatywnym katalogu wyspecyfikowanym w art. 16 ust. 1 updop. Nagroda przyznana pracownikowi działa na niego motywująco, co wpływa niewątpliwie na jego zaangażowanie w pracy i w konsekwencji ma wpływ na przychody. Pracownik, mając świadomość, że taka nagroda będzie wypłacana, dąży bowiem do tego, aby przyczynić się do osiągnięcia jak największego zysku przez Przedsiębiorstwo. Nagrody mają zatem wpływ na wydajność załogi, zaangażowanie pracowników. Co nie pozostaje bez wpływu na osiągane przychody.

Wyrok przełamuje wcześniejszą linię interpretacyjną w tej kwestii, prezentowaną przez NSA m.in. w wyrokach z 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1692/11, czy z 5 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1375/11. Opracowano na podstawie wyroku NSA z 29.04.2014 r. (sygn.. akt II FSK 1220/12).

Piotr Szulczewski,
PIT.pl