Pobierz e-pity 2019

Ubezpieczenie wypłacone z OC nie zawsze opodatkowane

Piotr Szulczewski 23.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski Polska Izba Ubezpieczeń przyjęła rozwiązanie o prawie do odszkodowania OC wypłacanego bezpośrednio przez ubezpieczyciela poszkodowanego. Obecna praktyka pozwala dochodzić go wyłącznie od ubezpieczyciela sprawców szkody. Konsekwencje podatkowe wypłaty odszkodowań nie ulegną jednak zmianie, co nie znaczy jednak, że dla wszystkich ubezpieczonych pozostają one identyczne.

W praktyce spotykane są dwie alternatywne metody wypłat: kosztorysowa lub oparta o przedstawione rachunki napraw pojazdu poszkodowanego lub innych uszkodzeń jego mienia (metoda warsztatowa).

W przypadku majątku firmowego za przychody uznaje się otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przychód taki nie jest objęty żadnym zwolnieniem podatkowym i musi zostać przez przedsiębiorcę rozliczony i opodatkowany. Rekompensatą może być poniekąd fakt, że majątek utracony w wyniku wystąpienia szkody może być dla przedsiębiorcy kosztem podatkowym. Ma to miejsce przy o szkodzie pokrywanej z ubezpieczenia OC

W przypadku prywatnych szkód dochodzonych z OC sprawcy lub obecnie – z OC własnego ubezpieczyciela – wypłacone kwoty lub wartość napraw pojazdu lub innego mienia pozostaje zwolniona z opodatkowania podatkiem odchodowym. Wolne od podatku są bowiem kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych ( art. 21 ust. 4 ustawy o PIT).

Powyższe zwolnienie nie obejmuje natomiast odsetek za zwłokę z tytułu wypłaty odszkodowań. Kwotę wypłaconych (a nie jedynie należnych czy zasądzonych) odsetek należy wykazać w deklaracji podatkowej jako przychód z innych źródeł.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl