Pobierz e-pity 2020

Strażacy z OSP dostaną dodatek do emerytury

16.09.2016 10:00 (aktualizacja: )

Do Sejmu trafił projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości 20 zł za każdy rok pełnionej przez nich aktywnej służby.

Strażacy z OSP dostaną dodatek do emerytury

Źródło: FORUM

6 września br. grupa posłów Kukiz'15 złożyła w Sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fuduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 >>> Podwyżka emerytur i rent w 2017 roku <<<

Ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej lub szkoleniu

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy: zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej lub szkoleniu - wysokość ekwiwalentu ustala gmina – górną granicą jest wysokość 1/175 przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ekwiwalent ten jest wypłacany niezależnie od tego, czy członek OSP jest osobą zatrudnioną, prowadzącą działalność gospodarczą, rolnikiem, bezrobotnym itp. Jednakże, ekwiwalent ten w części gmin funkcjonuje tylko formalnie – często strażacy świadomie rezygnują z jego otrzymywania. Gminy posiadają jedną pulę pieniędzy na utrzymywanie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej, z której wypłacany jest również ekwiwalent dla strażaków, którzy mają świadomość, że pobierając ekwiwalent pomniejszają przeciwpożarowy budżet gminy. Dlatego strażacy często zrzekają się przysługujących im środków na rzecz macierzystej jednostki.

W ocenie projektodawców, taki stan rzeczy jest dla członków ochotniczych straży pożarnych niekorzystny, ponieważ pełniona przez nich służba wiąże się nie tylko z uczestnictwem w akcjach, ale także z koniecznością odpowiedniego przygotowania fizycznego do niej, a także koniecznością wygospodarowania czasu wolnego, który mogliby przecież przeznaczyć chociażby na odpoczynek. Dodatkowo podjęcie się służby w ochotniczej straży pożarnej wiąże się dla nich z szeregiem obowiązków i pełną gotowością do podjęcia odpowiednich działań co wymaga dużego poziomu dyspozycyjności.

Zaangażowanie członków ochotniczych straży pożarnych w pełnienie służby jest godne podziwu i często wiąże się ze sporym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Wobec tego, w ocenie projektodawców, wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości 20 zł za każdy rok pełnionej przez nich aktywnej służby będzie wyrazem szacunku i uznania dla ich oddanej służby. Wprowadzenie dodatku do emerytury dla osób pełniących służbę w OSP, będącą honorową działalnością zostanie docenione nie tylko poprzez uznanie i wdzięczność obywateli, ale również w formie finansowej. Dodatek do emerytury ma za zadanie w pewien sposób wynagrodzić im wieloletnią służbę i działalność na rzecz lokalnych społeczności.  

W Polsce działa około 16 012 jednostek ochotniczej straży pożarnej, które zrzeszają blisko 379 892 osób. Według raportu opublikowanego w serii Badania Aktywności Obywatelskiej sporządzonego przez firmę Millward Brown na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor w wyniku badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2012” w przeciętnej ochotniczej straży pożarnej aktywny udział w jej życiu bierze 62% członków. Oznacza to, że wypłata dodatków dla członków ochotniczych straży pożarnych rocznie wynosić będzie około 100 mln złotych.  

Przypomnijmy, że jest to dopiero projekt ustawy, a złożyli go posłowie Kukiz'15, więc nie wiadomo, czy uzyska on popracie sejmowej większości i wejdzie w etap realizacji, czy tylko pozostani emniejszościowym projektem.

ks na podstawie sejm.gov.pl