Pobierz e-pity 2020

Podwyżka emerytur i rent w 2017 roku

14.09.2016 09:00 (aktualizacja: )

Podczas wczorajszego posiedzenia rząd przyjął informację w sprawie propozycji podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w 2017 r.

Podwyżka emerytur i rent w 2017 roku

Źródło: YAY foto

1000 zł najniższej emerytury albo ...

Rada Ministrów przyjęła informację w sprawie propozycji podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w 2017 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Od marca 2017 r. najniższa emerytura, wynosząca obecnie 882,56 zł, zostanie podniesiona do 1000 zł.

Wszystkie emerytury i renty z systemu ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia tzw. służb mundurowych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zostały podniesione w ramach waloryzacji o wskaźnik wynoszący 100,73% – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak dodała minister Rafalska wysokość najniższej emerytury, zobecnej kwoty 882,56 (dla osób, które mają do niej prawo) zostanie podniesiona do 1000 zł. Renta socjalna z kwoty 741,35 zł do 840 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł.

... albo podwyżki dla najuboższych emerytów i rencistów

Równocześnie zostanie wprowadzona minimalna gwarantowana podwyżka waloryzacji na poziomie 10 zł. Z tym, że emerytury z systemu pracowniczego, wypłacane poniżej gwarantowanej, a więc te bez spełnionego stażowego, zostaną zwaloryzowane na poziomie 100,73. Proporcjonalnie niższa podwyżka będzie odnosiła się do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i emerytury częściowej – poinformowała Elżbieta Rafalska.

Minimalną gwarantowaną podwyżką 10 zł zostaną objęci wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia nie przewyższają 1369,86 zł.

Zmiany w KRUS: 1000 zł najniższej emerytury i renty

W KRUS-ie zostanie wprowadzona gwarancja najniższej emerytury i renty na poziomie 1000 zł i zostanie zmieniony mechanizm ustalania emerytury podstawowej – mówiła minister Rafalska. Będą one waloryzowane tak, jak w innych systemach.

Zdaniem minister Elżbiety Rafalskiej takie zmiany pozwolą na utrzymanie realnej wartości wszystkich rent i emerytur oraz ich siły nabywczej. Gwarantujemy przy tym bardzo niskim wskaźniku waloryzacji w miarę odczuwalną, lepszą kwotę tej waloryzacji, nie niższą niż 10 zł. Minimalną kwotą 10 zł zostaną objęci wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia nie przewyższają 1369 zł – mówiła.

Minister Elżbieta Rafalska zapewniła, że propozycja waloryzacji mieści się w środkach budżetowych na 2017 r.

Źrodło: www.premier.gov.pl