Pobierz e-pity 2019

Ostatni miesiąc na kontrolę odliczeń z VAT-7, VAT-7K, VAT-7D

Piotr Szulczewski 04.12.2014 10:00 (aktualizacja: )

Ostatni miesiąc na kontrolę odliczeń z VAT-7, VAT-7K, VAT-7D

2014-12-05
Podatnicy podatku VAT prowadzący swoją działalność dłużej niż 5 lat powinni dokonać kalkulacji odliczeń przeprowadzonych z zeznaniach z początku tego 5-letniego okresu. Grudzień jest ostatnim miesiącem, w którym mają oni możliwość sporządzić korektę przeprowadzonych dotychczas rozliczeń.

Prawo do korekty zeznań podatkowych w podatku VAT dotyczy okresów 5 letnich. Korekta możliwa jest przez 5 lat, licząc od początku roku, w którym złożone zostało zeznanie podatkowe. Po przedawnieniu zobowiązania nie ma możliwości sporządzić korektę, w której wykazany zostanie wyższy niż pierwotny podatek odliczony lub mniejszy niż pierwotnie podatek należny. Ta sama zasada dotyczy korekt związanych ze stosowaniem błędnej stawki VAT, ujęcia podwyższonej stawki w związku z brakiem dokumentów w eksporcie czy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.


Źródło: Thinkstock

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach ustawowych (m.in. w okresie otrzymania dokumentu będącego podstawą odliczenia, nie wcześniej niż w okresie powstania obowiązku podatkowego u dostawcy), może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Podatnicy zobowiązani są do końca grudnia złożyć korekty za rok 2010. Termin mija z dniem 31 grudnia 2014 r., a nie z dniem złożenia deklaracji za miesiąc grudzień i dotyczy rozliczających się miesięcznie (VAT-7) jak i kwartalnie (VAT-7K) lub stosujących kasową formę rozliczeń (VAT-7D).

Wyjątkiem od powyższej reguły są obecnie transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca towarów lub usług. Jeżeli podatnik nie dokona w ich przypadku obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach podstawowych, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, które upływają w dniu 31 grudnia 2013 r. stosuje się jednak przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. co oznacza, że w stosunku do takich czynności za rok 2010 stosuje się zasady dotychczasowe – wskazujące jeden standardowy termin korekty podatku – 5 lat liczonych od początku roku w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Podmioty, które nie złożą korekty w grudniu utracą prawo do odzyskania nadpłaconego podatku za rok 2010.

 

Korekta podatku należnego możliwa jeszcze za 2009 rok i grudzień 2008 r.

Inaczej przedstawia się korekta podatku należnego. Możliwość złożenia deklaracji korygujących istnieje do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W myśl art. 70 § 1 ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Powyższe oznacza, że do końca grudnia 2014 r. dopuszczalna jest korekta podatku należnego za grudzień 2008 r. lub za IV kwartał 2008 r. (deklaracja składana w styczniu 2009 r., termin zapłaty 25 styczeń). Do końca grudnia dopuszczalne jest również ostatni raz korygowanie podatku należnego z deklaracji za okresy styczeń - listopad 2009 r. lub za okresy I-III kwartału 2009 r. Korekta grudnia 2009 r. i IV kwartały dopuszczalna będzie do końca 2015 r.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl