Pobierz e-pity 2019

Opłaty za zmianę wpisu w KRS i za złożenie sprawozdania finansowego będą niższe

Piotr Szulczewski 15.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

Obniżeniu ulec mają zasady naliczania opłat za ogłaszanie wpisów oraz sprawozdań w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie wykonawcze do ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego zachowuje moc nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Termin ten upływa 30 maja 2014 r.

Zmiany mają spowodować, że:

  • Pierwszy wpis w KRS pozostanie w niezmienionej wysokości 500 zł,
  • Kolejny wpis ulegnie obniżeniu ze względu na obniżenie opłaty za publikację w MSiG z 250 zł do 100 zł i wyniesie łącznie z opłatą sądową 350 zł
  • Publikacja w MSiG wpisu w KRS w zakresie złożenia sprawozdania finansowego ulegnie obniżeniu z 250 zł do 100 zł i łącznie z opłatą sądową wyniesie 140 zł.

Zmiany wejść w życie muszą do końca maja 2014 r.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl