Nawet 39% podatku za sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku

Piotr Szulczewski 22.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiPodwójnego naliczenia podatku powinni spodziewać się podatnicy, którzy zdecydują się sprzedać niedawno nabyty w spadku majątek. W przypadku osób niespokrewnionych, podatek może wynieść nawet 39% podstawy opodatkowania.

W przypadku dziedziczenia majątku, a następnie jego zbycia celem spieniężenia nabytej nieruchomości dochodzi na gruncie prawa podatkowego do dwóch niezależnych czynności opodatkowanych. W każdej z nich mamy do czynienia z niezależnym katalogiem ulg i zwolnień, ale również z osobnym naliczeniem podatku.

 

Podatek od spadku do 20%

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

W przypadku spadku od osoby niespokrewnionej podatek może wynieść nawet 20%. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa nabytego majątku po wyłączeniu długów i ciężarów spadkowych (czysta wartość majątku). Podstawę naliczenia podatku ustala się według stanu z dnia nabycia (śmierci spadkobiercy) oraz według wartości z dnia powstania obowiązku podatkowego (przyjęcia spadku). Może to mieć swoje konsekwencje w przypadku ruchu cen nieruchomości, które po kilku miesiącach mogą być wyceniane inaczej, niż w dniu śmierci spadkodawcy.

 

Podatek od dochodu 19%

Podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedaży nabytej nieruchomości liczy się od uzyskanego dochodu, a zatem potrącane są koszty uzyskania. Za takie uznaje się jednak wyłącznie poczynione na nieruchomość nakłady zwiększające wartość sprzedawanego majątku oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Końcowo zatem kosztem uzyskania nie staje się cena, po której spadkobierca kiedyś nabył nieruchomość lub choćby rynkowa cena sprzedawanej nieruchomości na dzień spadkobrania. Powoduje to, że podstawa do naliczenia 19% podatku potrafi być równie wysoka, o ile nie wyższa niż podstawa podatku od nabywanego spadku.

Metodą na ominięcie podatku jest wyczekiwanie ze sprzedażą przez okres do 5 lat, licząc od końca roku, w którym nieruchomość została przez spadkobiercę nabyta. Niestety, nie zawsze jest to rozwiązanie możliwe do spełnienia. Spadkobierca może być bowiem zmuszony do spłacenia pozostałych dziedziczących, wykonania zapisów i poleceń, a nabywana nieruchomość może stanowić dla niego jedyny majątek, pozwalający rzetelnie wykonać przypisane mu czynności. W takim wypadku może on być zmuszony zapłacić nawet 39% podatku i jedynym rozwiązaniem korzystnym dla niego może okazać się rozłożenie podatku na raty lub odroczenie jego zapłaty.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl