Pobierz e-pity 2019

Mundial 2014: Ile podatku zapłacisz od wygranych bukmacherskich?

Piotr Szulczewski 10.06.2014 12:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiDo wygranych bukmacherskich w okresie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej nie stosuje się żadnego specjalnego zwolnienia podatkowego. Oznacza to, że zwycięstwo w zakładach – zawartych w lokalach bukmacherskich, przez telefon, czy WAP – pozostaje co do zasady opodatkowane powyżej kwoty 2280 zł. W przypadku niektórych zakładów online i części zakładów zawartych przez telefon czy WAP, prowadzonych bez wymaganego zezwolenia lub poza granicami kraju, podatek może nie wystąpić.

Podatek ryczałtowy w wartości 10% podstawy pobierany jest m.in. od bukmacherstwa, czyli wygranych uzyskiwanych w grach wzajemnych, do których zaliczane są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej.

Zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie wygranych w zakładach wzajemnych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zwolnienie stosować należy niezależnie dla każdego zdarzenia co oznacza, że kwota 2280 zł nie stanowi rocznego limitu, lecz liczy się ją osobno przy każdym zawartym zakładzie (za taki uznać należy osobny kupon, objęty niezależnym przeliczeniem stawki zakładu wzajemnego).

W przypadku, gdy wartość wygranej przekroczy 2280 zł bukmacher obowiązany jest pobrać podatek. Daninę pobiera się w wysokości 10% wygranej co oznacza, że podstawa jej ustalenia to cała kwota nagrody, a nie jedynie jej czysta wartość, po odjęciu kosztów uzyskania, w szczególności prowizji bukmachera oraz kwoty, jaka została wniesiona tytułem zawarcia zakładu.

Wypłacana wygrana będzie już pomniejszona o wartość obliczonego podatku. Pobierany jest on ryczałtowo przez bukmachera, który staje się automatycznie płatnikiem. Zawierający zakład wzajemny podatnik nie musi natomiast co do zasady rozliczać się z tytułu uzyskanej wygranej.

Z końcem roku bukmacher ma obowiązek sporządzić deklarację PIT-8AR, w której, w części C, deklaruje wartość pobranego podatku. W trakcie roku płatnik przelewa zryczałtowany podatek na rzecz organu podatkowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki.

Problem z zakładami online

Opodatkowaniu na terytorium kraju podlegają zakłady prowadzone legalnie, zatem urządzane przez podmiot posiadający zezwolenie na urządzanie zakładów, w tym w formie online, wydane na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 14 tej ustawy, podatnik, który uzyska wygraną od prowadzącego działalność bez wymaganego zezwolenia, nie płaci podatku. Czynność pozostaje bowiem umową prawnie nieskuteczną (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2013 r., sygn. akt II FSK 1801/11) i nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Niektóre z podmiotów urządzających zakłady wzajemne ukrywają opodatkowanie swojej działalności rejestrując się za granicą. Takie działanie służy zarówno optymalizacji podatku od wygranej, jak również podatku od gier i zakładów wzajemnych, ciążącym na bukmacherze. W takim przypadku o ostatecznej treści obowiązku podatkowego w Polsce oraz konieczności wykazania podatku decydować mogą zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ostatecznie może bowiem okazać się, że polski rezydent podatkowy zawierając zakład powinien wykazać samodzielnie przychód ze źródeł nieujawnionych.

 

Fiskus ukarze nie tylko bukmachera ...

Odpowiedzialność za nielegalne zakłady poniesie nie tylko urządzający, ale również przystępujący do takich zakładów. Nielegalne zakłady, prowadzone w Polsce wbrew prawu o grach hazardowych mogą go sporo kosztować. Kto uczestniczy w zakładach wzajemnych, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl