Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Kontrowersyjna kwestia kosztów zasiłku pogrzebowego

Katarzyna Sudaj 21.02.2011 09:00 (aktualizacja: )

21.02 Kontrowersyjna kwestia kosztów zasiłku pogrzebowego

Co stanowi koszt uwzględniany przy wypłacie zasiłku pogrzebowego, a co refundowane w ramach tegoż zasiłku nie jest? Najprościej rzecz ujmując koszty pogrzebu to te, które mają związek ze złożeniem ciała lub prochów do grobu.

Treść To niby rzecz prosta. Ale jak dokładnie rozumieć sformułowanie "koszty mające związek ze złożeniem ciała lub prochów do grobu"? Problem ten nie występuje gdy o zasiłek pogrzebowy stara się rodzina. Tej bowiem, po stwierdzeniu poniesienia wydatków związanych z pochówkiem przysługuje zasiłek pogrzebowy w maksymalnym wymiarze. Problem pojawia się gdy o zasiłek starają się osoby spoza rodziny. Żeby mogli otrzymać świadczenie określonej wysokości muszą szczegółowo udokumentować wydatki w tej właśnie określonej wysokości. Jakie natomiast koszty należy uznać za koszty pogrzebu nie określa żadna ustawa, w tym ta wprowadzająca instytucję zasiłku pogrzebowego. Materia ta została więc określona praktyką dnia codziennego i potwierdzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tak więc na potrzeby określenia kosztów pogrzebu przyjmuje się, że sam pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok osoby zmarłej. Poniesione w tym czasie i związane z pochówkiem wydatki uwzględnia się więc przy wypłacie zasiłku pogrzebowego.

Pojawiają się tu jednak dodatkowe pytania. Czy zakup samej trumny wystarczy do udowodnienia kosztów pogrzebu? Czy wydatki poniesione na ceremonię pogrzebową zostaną uwzględnione w wysokości wypłacanego przez ZUS świadczenia? Czy, w końcu, do kosztów pogrzebu można zaliczyć wydatki związane z postawieniem nagrobka?

Otóż przedstawienie rachunku za samą trumnę nie stanowi dowodu pokrycia kosztów pogrzebu. Dzieje się tak dlatego, że istnieje domniemanie, że pozostałe koszty poniósł kto inny, kto również będzie ubiegał się o zasiłek pogrzebowy. Ten zaś wypłacany jest proporcjonalnie i w związku z tym Zakład musi ustalić wszystkie koszty pochówku. Co do ceremonii kościelnej to jak najbardziej wydatki z nią związane i potwierdzone przez instytucję kościelną są uwzględniane w wypłacanym przez ZUS świadczeniu. Inna rzecz to wydatki poniesione na wystawienie nagrobka. Z uwagi na fakt, iż jego wystawienie nie jest bezpośrednio związane z pochówkiem osoby zmarłej nie jest on brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości zasiłku pogrzebowego. Wszak brak nagrobka nie oznacza, że pogrzeb się nie odbył. A może on być wystawiony nawet kilka lat po pochówku. Na koniec należy dodać, że kosztu pogrzebu nie stanowi również zakup kwiatów, które to jest okazaniem szacunku zmarłemu. W przeciwnym razie każdy żałobnik nabywałby prawo do zasiłku pogrzebowego w wysokości proporcjonalnej do poniesionych wydatków.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS

Dużo niższy zasiłek pogrzebowy

Ta decyzja rządu sprawi, że zasiłek pogrzebowy spadnie z obecnych 6.406,16 zł do 4.000 zł. To prawie o 40 % mniej. To bardzo dużo dla przeciętnego Kowalskiego.

 Wysokość zasiłkuObowiązuje od
Zasiłek pogrzebowy4.000,00 zł01.03.2011
Zasiłek pogrzebowy6.406,16 zł01.12.2010


>>> archiwalne wartości zasiłku pogrzebowego

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl