Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Faktury do 450 zł - Faktury VAT

08.02.2013 10:00 (aktualizacja: )

Jeżeli cała wartość faktury (w kwocie brutto) nie przekroczy 450 zł lub 100 euro, wystawia się tzw. faktury uproszczone. Faktura uproszczona nie musi obejmować:

– danych nabywcy (imię, nazwisko, nazwa, adres),

oraz

 • miary, ilości towarów i zakresu dostarczanych usług,
 • ceny jednostkowej netto,
 • wartości sprzedaży netto,
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną

- pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku – kwotę podatku (jego wartość).

Uwaga!

Faktury uproszczonej nie można wystawiać w przypadku transakcji:

 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
 • sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 • sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany numer NIP (np. dostaw na rzecz osób fizycznych nie będących podatnikami),
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • przypadku, gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca.

Dane minimalne na fakturze uproszczonej

Faktura uproszczona zawierać powinna co najmniej:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika (wystawcy faktury),
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • kwotę należności ogółem.

Uwaga!

Faktury uproszczone nie będą posiadały szczególnego terminu do ich wystawiania. Wystawiać je należy w tych samych terminach co faktury „pełne”, czyli te które zawierają wszystkie dane.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-02-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015