PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

Złożenie zeznania

PIT-12 Rozlicza pracodawca

W 2015 r. druk PIT-12 powinien stracić na popularności. Przeznaczony jest on dla podatników, którzy zdecydują, by rozliczenia ich deklaracji dokonał za nich pracodawca. Od deklaracji za 2014 r. istnieć będzie możliwość wypełnienia druku PIT automatycznie w systemie Ministerstwa Finansów i akceptacji druku na podobnej zasadzie, co po złożeniu PIT-12. Tym niemniej część podatników nadal pozostanie wierna rozliczeniu przeprowadzonemu przez pracodawcę. Forma ta stosowana jest bowiem od lat, a pracodawca weryfikuje kwoty na deklaracji PIT i nie wymaga dodatkowej ingerencji pracownika (w przypadku druku PIT składanego za pomocą systemu udostępnianego przez Ministerstwo Finansów obowiązkową będzie samodzielna weryfikacja deklaracji przez podatnika).

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Na podstawie PIT-12 płatnik złoży za podatnika deklarację roczną na druku PIT-40 (zakład pracy) lub PIT-40A (organy rentowe). Na złożenie tej deklaracji płatnik ma termin do 2 marca 2015 r.

Po złożeniu PIT-12 podatnik nie otrzyma do końca lutego informacji PIT-11, płatnik prześle natomiast podatnikowi oraz bezpośrednio do urzędu skarbowego, w terminie do końca lutego deklarację roczną PIT-40.

 

Jaki jest termin złożenia PIT-12 w 2015 roku

Fiskus informuje nas, że jeśli chcemy, by zeznanie podatkowe złożył za nas pracodawca (płatnik), PIT-12 należy przekazać przed 10 stycznia 2015 r., który wypada w sobotę. Zatem złożyć zeznanie można do piątku, 9 stycznia 2015 r.


Uwaga – oświadczenie dotyczy zeznania za rok 2014, składanego w 2015 r., a nie deklaracji za 2015 r, składanej w 2016 r.


Ministerstwo Finansów pytane o termin składania oświadczenia podkreśla, że będą akceptowane również oświadczenia składane 10 stycznia, mimo że zwrot ustawowy różni się od pozostałych sformułowań dotyczących terminów.

Za przekazanie uznać należy również alternatywne formy dopełnienia terminu, z których najpopularniejszą jest wysłanie oświadczenia drogą pocztową.

Co istotne – PIT-12 składany jest pracodawcy lub innemu płatnikowi. Data złożenia powinna być przez niego potwierdzona podatnikowi, który takie oświadczenie przynosi (przesyła).

 

W PIT-12 podatnik oświadcza, że:

 

 

Dodatkowo podatnik deklaruje w PIT-12:

 • kwotę kosztów uzyskania przychodów, jaką płatnik ma potrącić, a tym wyższą od ryczałtowej ze względu na posiadane imienne bilety miesięczne, nabyte celem dojazdu do pracy, ale nie może wykazać kosztów podwyższonych w stosunku do ryczałtowych ze względu na korzystanie w zakresie umowy o pracę z praw autorskich i rozliczenie (50%)
 • jeżeli podatnik nie rozlicza imiennych biletów – płatnik zgodnie z informacjami o miejscu zamieszkania podatnika ustala wartość kosztów uzyskania ryczałtowo,
 • kwoty świadczeń do odliczenia, które wcześniej otrzymał, a które okazały się nienależne i zwiększały wcześniej podstawę opodatkowania podatkiem i podlegały zwrotowi i mogą pomniejszyć wartość dochodu podatnika (np. nienależnie przyznane kwoty zasiłków).

Płatnik (np. pracodawca):

 • odlicza od dochodu pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS),
 • odlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika,
 • odlicza od dochodu zwrócone płatnikowi świadczenia - jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek,
 • dolicza do podatku otrzymany za pośrednictwem płatnika zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Po otrzymaniu PIT-40 możliwe jest skorygowanie tej deklaracji, a także skorzystanie z ulg i odliczeń. Stąd PIT-12 nie jest ostateczną deklaracją rozliczenia się za pośrednictwem płatnika. Podatnik po otrzymaniu PIT-40 może wypełnić właściwą deklarację roczną i złożyć ją w przewidzianym ustawowym terminie. Za deklarację będzie się wówczas uważało oświadczenie podatnika, a PIT-40 będzie traktowany na zasadzie takiej, jak informacja PIT-11 (czyli jako informacja o uzyskanych przez podatnika przychodach za dany rok podatkowy).

 

PIT-12 otrzymać może:

 • zakład pracy - ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.

PIT-12 nie dotyczy natomiast działalności wykonywanej osobiście, czyli np. umowy zlecenie. W tym przypadku nie można sporządzić PIT-40 za zleceniobiorcę.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 01-07-2015

Komentarze

Autor: Amanda (06-03-2015 12:38:15)
Temat: Pit 11 wyslany na e-mail
Witam dostałąm Pit 11 od pracodawcy na maila. Czy muszę go wypełniać elektronicznie czy mogę wydrukować i tradycyjnie go wypełnić ?
Autor: dixi (28-12-2014 21:43:45)
Temat: nie chcą pit12
Mam dokładnie to samo. Pracodawca robi wszystko, by nie przyjąć ode mnie pit - 12. Czy ma takie prawo?
Autor: JSz (18-12-2014 19:55:16)
Temat: błędy
1. PIT-12 to nie zeznanie jak nazwał to autor. 2. MF będzie akceptować PIT-12 złożone 10 stycznia - to chyba dotyczy pracowników MF? O tym co zaakceptuja inni...pokaż całą treść
1. PIT-12 to nie zeznanie jak nazwał to autor. 2. MF będzie akceptować PIT-12 złożone 10 stycznia - to chyba dotyczy pracowników MF? O tym co zaakceptuja inni pracodawcy MF nie decyduje a ustawa mówi jasno "złożone PRZED 10 stycznia" - nie "DO 10 stycznia"zwiń
Autor: xx (16-12-2014 12:40:14)
Temat: pit12
A co zrobić jak pracodawca nie chce przyjąc pit12 ??? Twierdzi że wystawi pracownikowi Pit11 a on sam musi sie rozliczyć z US bo nie wystawia pracownikom...pokaż całą treść
A co zrobić jak pracodawca nie chce przyjąc pit12 ??? Twierdzi że wystawi pracownikowi Pit11 a on sam musi sie rozliczyć z US bo nie wystawia pracownikom Pit40 czy ma takie prawo??zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj