Podatki w praktyce

Nieruchomości

Dochód z nieruchomości dzielić można na dwie grupy:

Zdaniem A. Smitha dochód z czynszu z nieruchomości musi wystarczać na zachowanie majątku w stanie niezmienionym oraz powinien być co najmniej taki, jak dochody z innych alternatywnych źródeł zarobkowania (np. lokaty). Rekompensować musi podjęte przez najemcę ryzyko nabycia nieruchomości oraz oddania jej w najem. Odpowiednio wysoki powinien być dochód z zysku po sprzedaży majątku. Podatek powinien być kształtowany racjonalnie w takiej wysokości, by możliwe było zachowanie powyższych zasad.

Definicja nieruchomości

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 ustawy kodeks cywilny).

 

Kupiłeś mieszkanie? Sprawdź, jakie podatki musisz zapłacić

 

Z nieruchomościami mogą być związane określone prawa rzeczowe, których ustanowienie lub z których korzystanie będzie podlegało opodatkowaniu.

Obecnie podatki od majątku nieruchomego rozliczane są na czterech szczeblach:

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości
(Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.)

 

Sprzedaż nieruchomości

Zbycie nieruchomości następować może w ramach prowadzonej działalności lub prywatnie. Niniejszy dział dotyczyć będzie jedynie sprzedaży prywatnej, jej opodatkowania i stawki podatku, zwolnienia lub też ustalenia momentu, od którego sprzedaż w ogólnie nie podlega podatkowi dochodowemu.

Czynności opodatkowane a nieruchomości

Niezależnie od podatku od zysku ze zbycia czy z czynszu z najmu, wystąpić może podatek VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu samej transakcji.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 30-08-2005
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: adi (27-09-2017 23:32:02)
Temat: aktualne stawki podatku od nieruchomości
http://www.pit.pl/podatki-oplaty-lokalne/
Autor: jaro (29-03-2015 20:20:08)
Temat: stawki podatku od nieruchomości
proszę o podanie stawek(ceny w PLN)
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz