Pożyczka

Pożyczka nie dotyczy oznaczonych, konkretnych rzeczy, można pożyczać jedynie nieoznaczone przedmioty lub środki pieniężne. Zwrot dotyczyć ma bowiem takiej samej ilości i jakości przedmiotów, ale nie koniecznie tych samych, które stanowiły przedmiot pożyczki. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W przypadku oddania w celu zwrotnych rzeczy określonych co do tożsamości, prawidłowym będzie zawarcie umowy najmu lub używania.

 

Sprawdź, ile można pożyczyć od rodziny i znajomych, żeby nie zapłacić podatku

 

Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wystąpi jednak wyłącznie w typowych przypadkach.
 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Oprócz podatku od samej czynności, w grę wejść może również podatek dochodowy – w przypadku uzyskania przysporzenia czy to z tytułu oprocentowania pożyczki – po stronie pożyczkodawcy, czy to w przypadku pożyczki nieoprocentowanej – po stronie pożyczkobiorcy.

Pożyczka może być udzielona zarówno za wynagrodzeniem, jak i bez wynagrodzenia. Nie będzie miało to jednak wpływu na wartość podatku od czynności cywilnoprawnych – podstawą jego obliczenia jest bowiem kwota lub wartość pożyczki albo depozytu.


Przykład

Podatnik zawiera dwie pożyczki każda na 2000 zł, jedna oprocentowana na 20% w skali roku, druga bez oprocentowania. W obu przypadkach pozostaje obowiązek zapłaty podatku w tej samej wysokości liczonego od 2000 zł, czyli od takiej samej podstawy opodatkowania

Uwaga!

Opodatkowaniu podlegają pożyczki prywatne, udzielane przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej. Ze względu na to, że jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania czynności – zawarcia umowy pożyczki jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo zwolniona z podatku od towarów i usług, pożyczki udzielane przez przedsiębiorców będą pozostawały poza zakresem podatku od czynności cywilnoprawnych. Pożyczając od firmy, pożyczkobiorca nie musi płacić podatku. Podobnie podatku nie płaci spółka kapitałowa uzyskująca pożyczkę od udziałowca (akcjonariusza).

Stawka podatku od umowy pożyczki zawieranej prywatne wynosi 2%. Podatnikiem pozostaje biorący pożyczkę, stąd nie można przenieść obowiązku zapłaty podatku na drugą stronę, na jej udzielającego.

Wyjątkowo stawka podatku wynosi 20 %, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony.

Podobnie 20% wynosi podatek gdy biorący pożyczkę zaliczany do bliskiej rodziny pożyczkodawcy powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Chcąc zawrzeć umowę pożyczki o wartości ponad 500 zł, należy ją dokumentować na piśmie. Nieudokumentowanie jej nie spowoduje jednak, by umowa straciła swoją ważność.


Zwolnienia z podatku od pożyczek

Zwolnione z podatku pozostają pożyczki udzielane:

 • przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek,
 • w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:
  • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
  • udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym,
 • na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn,
 • na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. b i c, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł od jednego podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów - w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.,
 • z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych,
 • przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 27-10-2005
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: kredit (24-04-2018 13:31:38)
Temat: SZANSĄ DLA WSZYSTKICH
Cześć Szukasz finansowania dla albo odnawiać zapas towarów twój działań dla realizacji projektu, lub możesz kupić mieszkanie, ale niestety Bank zapytać warunki które są w stanie wypełnić. martwić się o mnie...pokaż całą treść
Cześć Szukasz finansowania dla albo odnawiać zapas towarów twój działań dla realizacji projektu, lub możesz kupić mieszkanie, ale niestety Bank zapytać warunki które są w stanie wypełnić. martwić się o mnie jestem szczególne I zapewnia pożyczki od 1000 do 500 000 €, a wszystkie osób w stanie spełnić swoich zobowiązań. Ponadto oprocentowanie wynosi 3% rocznie. albo potrzebujesz pieniędzy na innych przyczyn; nie wahaj się do mnie na więcej informacji. Dalej: oferuje pieniądze pożyczka gotowe darmowe pieniądze bez Strona d koszty ogłoszenia pożyczki pieniędzy i zwłaszcza list ofert szczególności student pożyczki gotowy określonego poważnych szczególnych poważne francuski podejmowania pieniędzy gotowe reklamy nieoprocentowanej pożyczki między witryny osobistej ogłoszenia pożyczki pieniędzy między lokacjami osób d pożyczki aukcji Mały srebrny reklamy d wolna d oferta z pożyczki między kredytowej osób fizycznych między poszczególnych badań gotowy pieniądze d pożyczki między osobami między poszczególnych dostaw pożyczki witryn szczególności Paryż Nowa strona d reklamy pieniądze pożyczka bez Rejestracja specjalne gotowe pieniądze gotowe poważne między poszczególne oferty pożyczki między gotowy we Francji szczególnie między poszczególnymi numer bezpłatny pożyczki między poszczególnymi Francji oferują pożyczki pieniędzy między uczciwe i poważne osoby proszę o kontakt przez e-mail: kreditaidefinance@gmail.com Dziękujęzwiń
Autor: kredit (24-04-2018 13:27:22)
Temat: Zakończ swoje obawy finansowania: Oferta pożyczki szybkie i łatwe.
Witam Panie/Pani Chcesz otrzymać środki na realizację projektów, Chcesz sklepu, aby korzystać z kredyt na finansowanie studiów za granicą, aby zmienić samochód, możesz wyposażyć w sprzęt gospodarstwa domowego,...pokaż całą treść
Witam Panie/Pani Chcesz otrzymać środki na realizację projektów, Chcesz sklepu, aby korzystać z kredyt na finansowanie studiów za granicą, aby zmienić samochód, możesz wyposażyć w sprzęt gospodarstwa domowego, zaoferować Państwu nowy dom. Niestety to ty jesteś bezrobotnych, studentów, osoby do służyć Ci w dół rzeki, jesteś bezrobotnym lub zatrzymany w banku lub zrobić obiektu zabronione Bankowość dla incydentu nie pozostające poza kontrolą, to żadna instytucja finansowa nie zgadzam się aby Ci pożyczki. Jednak trzeba sfinansować projekt swoich marzeń i trzyma, ma serce. Teraz już nie powinno to stanowić problem. Skorzystać z wielu formuły dostosowane osobiste pożyczki ma wszystkie Twoje potrzeby. Korzyści z naszej wiedzy jest proste i szybkie. Łatwo można pożyczyć pieniądze przez okres 1 miesiąca do 30 lat z stopy procentowej 3% sumy elon zapytać. * Osobiste pożyczki * Biznes finansowany pożyczkami * Dom gotowy Pożyczki skonsolidowany dług, itp... Dam Ci więcej informacji na temat mój wybór i jak korzystać z tej pomocy finansowej, jeśli możesz są zainteresowani proszę dać mi znać, tak, że mogę wysłać nasze warunki uzyskania kredytu... Skontaktuj się ze mną nie poczty suivant:kreditaidefinance@gmail.com Dziękujęzwiń
Autor: SERGEY YAKUBOVA (23-04-2018 22:04:55)
Temat: constantloanfirm1@gmail.com
PRZYSTĘPNA OFERTA KREDYTOWA BEZ OPŁAT Z GÓRY Cześć, Jakie są Twoje potrzeby finansowe? Dajemy pożyczki od minimum 2 000,00 dolarów do maksimum 100 000 000 dolarów z wygodnym czasem trwania...pokaż całą treść
PRZYSTĘPNA OFERTA KREDYTOWA BEZ OPŁAT Z GÓRY Cześć, Jakie są Twoje potrzeby finansowe? Dajemy pożyczki od minimum 2 000,00 dolarów do maksimum 100 000 000 dolarów z wygodnym czasem trwania od 1 do 30 lat przy bardzo obniżonej stopie procentowej wynoszącej 3%. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: constantloanfirm1@gmail.com Czy potrzebujesz pożyczki biznesowej? Czy potrzebujesz osobistej pożyczki? Chcesz kupić samochód? Czy chcesz refinansować? Czy potrzebujesz kredytu hipotecznego? Czy potrzebujesz ogromnego kapitału, aby rozpocząć propozycję biznesową lub ekspansję? Czy straciłeś nadzieję i myślisz, że nie ma wyjścia, a twoje finansowe obciążenia wciąż trwają? Nie wahaj się skontaktować z nami w sprawie możliwej współpracy biznesowej Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: constantloanfirm1@gmail.com                                     constantloanfirm@yahoo.comzwiń
Autor: SERGEY YAKUBOVA (23-04-2018 22:02:54)
Temat: constantloanfirm1@gmail.com
PRZYSTĘPNA OFERTA KREDYTOWA BEZ OPŁAT Z GÓRY Cześć, Jakie są Twoje potrzeby finansowe? Dajemy pożyczki od minimum 2 000,00 dolarów do maksimum 100 000 000 dolarów z wygodnym czasem trwania...pokaż całą treść
PRZYSTĘPNA OFERTA KREDYTOWA BEZ OPŁAT Z GÓRY Cześć, Jakie są Twoje potrzeby finansowe? Dajemy pożyczki od minimum 2 000,00 dolarów do maksimum 100 000 000 dolarów z wygodnym czasem trwania od 1 do 30 lat przy bardzo obniżonej stopie procentowej wynoszącej 3%. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: constantloanfirm1@gmail.com Czy potrzebujesz pożyczki biznesowej? Czy potrzebujesz osobistej pożyczki? Chcesz kupić samochód? Czy chcesz refinansować? Czy potrzebujesz kredytu hipotecznego? Czy potrzebujesz ogromnego kapitału, aby rozpocząć propozycję biznesową lub ekspansję? Czy straciłeś nadzieję i myślisz, że nie ma wyjścia, a twoje finansowe obciążenia wciąż trwają? Nie wahaj się skontaktować z nami w sprawie możliwej współpracy biznesowej Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: constantloanfirm1@gmail.com                                     constantloanfirm@yahoo.comzwiń
Autor: anderson morris (22-04-2018 15:41:28)
Temat: andmoris38@gmail.com
Czy potrzebujesz finansowania dla swojej firmy lub do konkretnych celów? To nie powinno być skomplikowane ani czasochłonne, aby inwestycje Andersona były łatwym sposobem na rozwój finansowania na...pokaż całą treść
Czy potrzebujesz finansowania dla swojej firmy lub do konkretnych celów? To nie powinno być skomplikowane ani czasochłonne, aby inwestycje Andersona były łatwym sposobem na rozwój finansowania na całym świecie. Adres e-mail Wysłano z powodzeniem: andmoris38@gmail.com lub odwiedź naszą stronę https://andmoris38.wixsite.com/morrisplc Z poważaniem, Anderson inwestuje.zwiń
Autor: Mayfield Investment Trust Ltd (22-04-2018 00:59:52)
Temat: startuploanfirm@gmail.com
Cześć, Jesteśmy Mayfield Investment Trust Ltd, prywatna firma pożyczkowa, która daje szansę na całe życie i udziela pożyczek osobom zainteresowanym, które potrzebują pomocy finansowej na spłatę długów, do...pokaż całą treść
Cześć, Jesteśmy Mayfield Investment Trust Ltd, prywatna firma pożyczkowa, która daje szansę na całe życie i udziela pożyczek osobom zainteresowanym, które potrzebują pomocy finansowej na spłatę długów, do inwestowania w biznes w wysokości 3%. Zapewniamy rzetelną i beneficjentową pomoc i chętnie zaoferujemy pożyczkę zainteresowanym klientom. Skontaktuj się z nami dzisiaj przez e-mail z poniższymi informacjami; Email: (startuploanfirm@gmail.com) Mayfield Investment Trust Ltd Numer firmy: 00338670 Zjednoczone Królestwozwiń
Autor: fragne (12-04-2018 13:16:34)
Temat: oferta pożyczki między osobą prywatną w ciągu 72 godzin
Czy jesteś w potrzebie pożyczki? Chcesz być stabilna finansowo? nie trzeba mieć pieniądze, aby rozwinąć swój biznes? Oferujemy wszystkie rodzaje kredytów dla obu osób i współpracuje ciała,...pokaż całą treść
Czy jesteś w potrzebie pożyczki? Chcesz być stabilna finansowo? nie trzeba mieć pieniądze, aby rozwinąć swój biznes? Oferujemy wszystkie rodzaje kredytów dla obu osób i współpracuje ciała, oferujemy kredyty firmowe, kredyt auto, pożyczki działalności, kredyty onsolidation zadłużenia i pożyczek osobowych na poziomie 2% stopy procentowej oraz z wygodnym czas, który jest do negocjacji. Oferta ta przeznaczona jest dla wszystkich, że będzie w stanie spłacić w stosownym time.Email nas teraz do rozwiązania kredytowego : fragne.julien0@gmail.comzwiń
Autor: ben (12-04-2018 00:44:40)
Temat: Szybka oferta pożyczki?
Szukasz wolności finansowej? czy masz dług, potrzebujesz pożyczki, aby rozpocząć nowy biznes? lub załamujesz się finansowo, potrzebujesz pożyczki na zakup samochodu lub domu? Czy odmawiasz finansowania ze...pokaż całą treść
Szukasz wolności finansowej? czy masz dług, potrzebujesz pożyczki, aby rozpocząć nowy biznes? lub załamujesz się finansowo, potrzebujesz pożyczki na zakup samochodu lub domu? Czy odmawiasz finansowania ze swojego banku, skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać szybkie i przystępne pożyczki dostosowane do wszystkich budżetów i wymagań: socialfinancelimited8@gmail.comzwiń
Autor: Mr Anderson (11-04-2018 02:06:14)
Temat: gerradloanfirm01@hotmail.com
Czy potrzebujesz pomocy finansowej? Jeśli tak, skontaktuj się z nami pod adresem gerradloanfirm01@hotmail.com
Autor: Mr Anderson (11-04-2018 02:04:07)
Temat: gerradloanfirm01@hotmail.com
Czy potrzebujesz pomocy finansowej? Jeśli tak, skontaktuj się z nami pod adresem gerradloanfirm01@hotmail.com
Autor: lisa (24-03-2018 17:05:37)
Temat: jak dostałem pożyczkę
Chcę podziękować westhood z apexloans za dał mi pożyczki. i są scammed kilka razy w próbę zabezpieczenia kredytu, dopóki nie spotkam Pana westhood z apexloans i dał...pokaż całą treść
Chcę podziękować westhood z apexloans za dał mi pożyczki. i są scammed kilka razy w próbę zabezpieczenia kredytu, dopóki nie spotkam Pana westhood z apexloans i dał mi pożyczki. Jeśli potrzebujesz legit pożyczki dzisiaj stosuje się przez z apexloans@yahoo.comzwiń
Autor: John (15-03-2018 17:33:55)
Temat: Złóż wniosek o pilną pożyczkę
Witaj poszukiwaczu pożyczek! Jestem panem Wiltonem Johnem z IFS Financial Services Limited, jesteśmy spółką prawnie zarejestrowaną i gwarantowaną, a my udzielamy pożyczek na 2% anuelom, firmom, agencjom rządowym,...pokaż całą treść
Witaj poszukiwaczu pożyczek! Jestem panem Wiltonem Johnem z IFS Financial Services Limited, jesteśmy spółką prawnie zarejestrowaną i gwarantowaną, a my udzielamy pożyczek na 2% anuelom, firmom, agencjom rządowym, kościołom i organizacjom gospodarczym oraz wszelkiego rodzaju ludziom, Freedom Loans Rozwiązanie wszystkich problemów finansowych. skontaktuj się z nami teraz przez e-mail na adres: pcl846509@gmail.com Pozdrowienia.. zwiń
Autor: anne marie verstraten (25-02-2018 13:30:18)
Temat: Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com
Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com Jesteśmy struktura, która oferuje pożyczki dla osób fizycznych o wysokiej moralności i biznesu.Oferujemy kredyty na całym świecie, ludzi, którzy...pokaż całą treść
Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com Jesteśmy struktura, która oferuje pożyczki dla osób fizycznych o wysokiej moralności i biznesu.Oferujemy kredyty na całym świecie, ludzi, którzy mają potrzeby kredyt gotówkowy.Nasza struktura finansowej w stanie zrobić ci kredytu, począwszy od 5000 euro do 1500000 euro w wysokości 2% dla każdego, w stanie spłacić i z warunków, które ułatwią życie.Oto obszary, w których bank mogę pomóc: Finansowanie, Kredyt na zakup nieruchomości, Kredyt inwestycyjny, auto Kredyt, konsolidacja Zadłużenia, linia kredytowa, Drugi kredyt hipoteczny Wykup dea pożyczki, Pożyczki osobiste, fichés, zakazane bankowości i nie masz korzyści z banków lub lepiej, masz projekt i potrzebują finansowania, złych kredytów lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki, fundusz do inwestowania w przedsiębiorstwa. Tak, jeśli potrzebujesz pożyczki pieniędzy nie wahaj się, skontaktuj się z nami w celu uzyskania kredytu na twoje konto tak szybko, jak to możliwe, więcej zmartwień dla ciebie zrobić. Nasz adres biura: beyonceoffre@gmail.com Będziemy miło cię widzieć wśród naszych klientów, jeśli jesteś w potrzebie finansowania i pieniądze.Dziękuję za zrozumienie.zwiń
Autor: beyonce margueretl (25-02-2018 13:29:11)
Temat: Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com
Oferta kredytu dla firm i osób prywatnych Szanowny pan i pani w dzisiejszym świecie, zdajemy sobie sprawę, że jest ponad miliard ludzi, jak i dorosłych we współczesnym świecie,...pokaż całą treść
Oferta kredytu dla firm i osób prywatnych Szanowny pan i pani w dzisiejszym świecie, zdajemy sobie sprawę, że jest ponad miliard ludzi, jak i dorosłych we współczesnym świecie, które cierpią na wiele.Młodzi ludzie mają plany, aby rozpocząć swój biznes, ale z powodu braku środków nie jest w stanie zrealizować swój projekt, rozumiem, też co do kredytu banki wymagają warunki, które sprawiają, że życie jest trudne dla młodych ludzi.To właśnie w tym kontekście, że postanowiłem założyć stowarzyszenie, aby pomóc im w rozwiązywaniu różnych problemów, i finansowe, aby poradzić sobie ze swoimi celami na przyszłość w ramach bez trudności, przedstawiam państwu ofertę-kredyt (osób ,firm) w tarapatach lub chętni do pomocy, aby rozwiązać niektóre z ich problemów finansowych lub do tworzenia biznesu.Możemy zrobić ci kredytu, począwszy od 5000€ do 900.500.000€ do kursu 2% do każdego, w stanie spłacić i z warunków, które ułatwią życie. Oto obszary, w których mogę pomóc: Finansowanie, Kredyt na zakup nieruchomości, Kredyt inwestycyjny, auto Kredyt, konsolidacja Zadłużenia, linii kredytowej, Drugi kredyt hipoteczny, pożyczki,Pożyczki osobiste, fichés, zakazane bankowości i nie masz korzyści z banków lub lepiej, masz projekt i potrzebują finansowania, złych kredytów lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki, fundusz do inwestowania w przedsiębiorstwa. Tak, jeśli potrzebujesz pożyczki pieniędzy, nie wahaj się skontaktować się z naszej e-mail poniżej: Email biurko: beyonceoffre@gmail.com Będziemy miło cię widzieć wśród naszych klientów, jeśli jesteś w potrzebie finansowania i pieniądze.Dziękuję za zrozumienie.zwiń
Autor: beyonce margueretl (25-02-2018 13:27:46)
Temat: Oferta kredytu dla firm i osób prywatnych
Oferta kredytu dla firm i osób prywatnych Szanowny pan i pani w dzisiejszym świecie, zdajemy sobie sprawę, że jest ponad miliard ludzi, jak i dorosłych we współczesnym świecie,...pokaż całą treść
Oferta kredytu dla firm i osób prywatnych Szanowny pan i pani w dzisiejszym świecie, zdajemy sobie sprawę, że jest ponad miliard ludzi, jak i dorosłych we współczesnym świecie, które cierpią na wiele.Młodzi ludzie mają plany, aby rozpocząć swój biznes, ale z powodu braku środków nie jest w stanie zrealizować swój projekt, rozumiem, też co do kredytu banki wymagają warunki, które sprawiają, że życie jest trudne dla młodych ludzi.To właśnie w tym kontekście, że postanowiłem założyć stowarzyszenie, aby pomóc im w rozwiązywaniu różnych problemów, i finansowe, aby poradzić sobie ze swoimi celami na przyszłość w ramach bez trudności, przedstawiam państwu ofertę-kredyt (osób ,firm) w tarapatach lub chętni do pomocy, aby rozwiązać niektóre z ich problemów finansowych lub do tworzenia biznesu.Możemy zrobić ci kredytu, począwszy od 5000€ do 900.500.000€ do kursu 2% do każdego, w stanie spłacić i z warunków, które ułatwią życie. Oto obszary, w których mogę pomóc: Finansowanie, Kredyt na zakup nieruchomości, Kredyt inwestycyjny, auto Kredyt, konsolidacja Zadłużenia, linii kredytowej, Drugi kredyt hipoteczny, pożyczki,Pożyczki osobiste, fichés, zakazane bankowości i nie masz korzyści z banków lub lepiej, masz projekt i potrzebują finansowania, złych kredytów lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki, fundusz do inwestowania w przedsiębiorstwa. Tak, jeśli potrzebujesz pożyczki pieniędzy, nie wahaj się skontaktować się z naszej e-mail poniżej: Email biurko: beyonceoffre@gmail.com Będziemy miło cię widzieć wśród naszych klientów, jeśli jesteś w potrzebie finansowania i pieniądze.Dziękuję za zrozumienie.zwiń
Autor: anne marie verstraten (25-02-2018 13:25:37)
Temat: Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com
Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com Jesteśmy struktura, która oferuje pożyczki dla osób fizycznych o wysokiej moralności i biznesu.Oferujemy kredyty na całym świecie, ludzi, którzy...pokaż całą treść
Oferuje kredyty dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.Adres, kontakt: beyonceoffre@gmail.com Jesteśmy struktura, która oferuje pożyczki dla osób fizycznych o wysokiej moralności i biznesu.Oferujemy kredyty na całym świecie, ludzi, którzy mają potrzeby kredyt gotówkowy.Nasza struktura finansowej w stanie zrobić ci kredytu, począwszy od 5000 euro do 1500000 euro w wysokości 2% dla każdego, w stanie spłacić i z warunków, które ułatwią życie.Oto obszary, w których bank mogę pomóc: Finansowanie, Kredyt na zakup nieruchomości, Kredyt inwestycyjny, auto Kredyt, konsolidacja Zadłużenia, linia kredytowa, Drugi kredyt hipoteczny Wykup dea pożyczki, Pożyczki osobiste, fichés, zakazane bankowości i nie masz korzyści z banków lub lepiej, masz projekt i potrzebują finansowania, złych kredytów lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki, fundusz do inwestowania w przedsiębiorstwa. Tak, jeśli potrzebujesz pożyczki pieniędzy nie wahaj się, skontaktuj się z nami w celu uzyskania kredytu na twoje konto tak szybko, jak to możliwe, więcej zmartwień dla ciebie zrobić. Nasz adres biura: beyonceoffre@gmail.com Będziemy miło cię widzieć wśród naszych klientów, jeśli jesteś w potrzebie finansowania i pieniądze.Dziękuję za zrozumienie.zwiń
Autor: Karina (17-02-2018 20:33:59)
Temat: Oferta pozyczki pomiedzy powaznych osób, poczawszy
Witam, Jestem osoba fizyczna i oferuja pozyczki do kazdej osoby, która jest w potrzebie. Jestem gotów udzielic Ci kredytu w zakresie od 6000 do 60.000.000 zl z niskim...pokaż całą treść
Witam, Jestem osoba fizyczna i oferuja pozyczki do kazdej osoby, która jest w potrzebie. Jestem gotów udzielic Ci kredytu w zakresie od 6000 do 60.000.000 zl z niskim oprocentowaniem 2,% dla osobowych i innych potrzeb. Masz do splaty kredytów lub ze swoim bankiem lub takze z firmami, wiec nie podniecac sie ze mna skontaktowac E-mail : karina121huaman@gmail.com E-mail : karina121huaman@gmail.comzwiń
Autor: Kerry Howard (16-02-2018 10:09:58)
Temat: Dar dobrego
Cześć, podążając za moją wiadomością, to jest darowizna. Jestem w stanie przekazać darowiznę w wysokości 440 000 EUR, obecnie cierpię i nie mam szans na przeżycie według...pokaż całą treść
Cześć, podążając za moją wiadomością, to jest darowizna. Jestem w stanie przekazać darowiznę w wysokości 440 000 EUR, obecnie cierpię i nie mam szans na przeżycie według lekarzy, cierpię na raka. I szukam zdolnej osoby i dobrej intencji dobrego wykorzystania funduszy, na których mogłem opuścić dziedzica. Jeśli ci odpowiada, zostaw wiadomość od Ciebie, zanim wyjadę ze szpitala. Dziękuję i niech Bóg chroni ciebie i twoją rodzinę. Amen. Kontakt: kerryhoward437@gmail.comzwiń
Autor: Zedeka Placide (16-02-2018 10:07:57)
Temat: oferta pożyczki pieniężnej między prywatnym
Jestem Francuzką, przedsiębiorcą, finansistką, która pomaga wszystkim potrzebującym pomocy Cześć Właśnie przeczytałem twoją wiadomość i chcę ci powiedzieć, że jestem w stanie sprowadzić ci tę pożyczkę według stałej stopy...pokaż całą treść
Jestem Francuzką, przedsiębiorcą, finansistką, która pomaga wszystkim potrzebującym pomocy Cześć Właśnie przeczytałem twoją wiadomość i chcę ci powiedzieć, że jestem w stanie sprowadzić ci tę pożyczkę według stałej stopy procentowej w wysokości 3%, bez problemu i uczciwych ludzi, którzy mogą i kogo stać Tak więc, jeśli jesteś zainteresowany moją ofertą, odpowiedz na następujące pytania: * Kwota pożyczki ...? * Poziom spłaty? * Cel lub cel pożyczki ...? * Kraj zamieszkania ...? Czekam, aby cię usłyszeć     w przypadku jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt przez e-mail: zedekaplacide@gmail.comzwiń
Autor: Lutheran Hospital (31-01-2018 06:51:02)
Temat: nerke
Jestem przedstawicielem Iowa Luterańskiego Szpitala w Iowa City w USA. Doznałem, aby kierownictwo szpitala mogło reklamować w Internecie, jak pracujemy i że rozpoczęliśmy ponownie rok na zakup...pokaż całą treść
Jestem przedstawicielem Iowa Luterańskiego Szpitala w Iowa City w USA. Doznałem, aby kierownictwo szpitala mogło reklamować w Internecie, jak pracujemy i że rozpoczęliśmy ponownie rok na zakup i sprzedaż ludzkich narządów, np. nerki, Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, skontaktuj się z nami pod poniższym e-mailem: Zrekompensujemy naszym darczyńcom sporą sumę pieniędzy i jesteśmy specjalistami od organów Chirurgia i jako dawczyni nie ma ryzyka w to. A to jest nasz e-mail: iowalutheranhospital@gmail.com Możesz również zadzwonić lub skontaktować się z nami pod adresem whatsapp +1 929 281 1248zwiń
Autor: jajako (23-08-2015 18:36:35)
Temat: mama
Pożyczyłem mojej mamie 8000. Czy to gdzieś zgłaszam?
Autor: Jan (02-08-2015 20:46:17)
Temat: Podatek z pozyczki bez odsetek?
Jesli osoba fizyczna pozycza od innej osoby fizycznej 3000 zl (umowa ustna - z odsetkami). To rozumiem, ze jest zwolniony z podatku (jesli oczywiscie to pierwsza pozyczka...pokaż całą treść
Jesli osoba fizyczna pozycza od innej osoby fizycznej 3000 zl (umowa ustna - z odsetkami). To rozumiem, ze jest zwolniony z podatku (jesli oczywiscie to pierwsza pozyczka i nie osiagnieto limitu w ciagu X lat). Jednak co jesli taka sama pozyczka ma miejsce, ale jest bez odestek, prowizji? Czy wtedy trzeba zaplacic podatek od korzysci majatkowej ?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz