Spółki i akcje

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne podejmują decyzję o nabywaniu i obejmowaniu udziałów w większych podmiotach. Zarówno nabycie – za gotówkę czy też w zawiązku w niesionym wkładem niepieniężnym do takiego podmiotu – aportem – niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe.

Generalną zasadą jest, że rozliczenie przychodów następuje w chwili zbycia udziałów, jednak w niektórych przypadkach już ich objęcie należy uznać za przysporzenie, które trzeba od razu rozliczać podatkowo. W obu przypadkach – zarówno przy nabyciu, jak i przy zbyciu, możliwe jest rozliczanie kosztów transakcji – powstałych na dzień ich objęcia lub dzień sprzedaży.

Za przychody z tytułu kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Odpowiednio za przychody należy uznawać nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 29-05-2006
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz