Kilometrówka - służbowa podróż

Podane wyżej stawki kilometrówki dotyczą zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej.

Wysokość stawek kilometrówki w sferze budżetowej określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. W pozostałych zakładach pracy określa je wewnętrzne prawo zakładowe (np. regulamin wynagrodzeń). Jeżeli wewnętrzne prawo zakładowe nie ustanawia takich stawek, należy stosować stawki określone w rozporządzeniu.

Akt wewnętrzny zakładu  pracy może ustanawiać stawki różne od wymienionych w rozporządzeniu, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że kilometrówka tylko do limitu określonego w rozporządzeniu jest wolna od podatku dochodowego i nie stanowi podstawy do naliczenia składek ZUS.

Uwaga - od 1 stycznia 2006r. w zakresie podróży służbowych obowiązują stawki kilometrówki w jazdach lokalnych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Oznacza to, że usunięcie podwójnej podstawy naliczania kilometrówki, która przysporzyła księgowym sporo kłopotów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 poz. 167):

  • "§ 3. 1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca.

2. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21).

 


Komentarze

Autor: właściciel (21-09-2015 13:31:36)
Temat: ostatnia zmiana 2007 mamay prawie 2016 bandyci....złodzieje.
BRAK SŁÓW- A EMIGRANTÓW PRZYJMUJĄ.
Autor: Jola (22-10-2014 13:57:27)
Temat: kilometrówka w samochodzie ciężarowym ?
Kilometrówka dotyczy samochodów osobowych.. chyba Spotkałam się z wyjaśnieniami na ten temat, że nie stosuje się do samochodów ciężarowych
Autor: Luther (05-05-2014 14:30:53)
Temat: kilometrówka
Po co stawki "kilometrówki" w Rozporzadzeniu Min.Pracy i Polityki Socjalnej, skoro : - pracodawca może obniżyć te stawki - to zrobi na pewno i ustali je wg...pokaż całą treść
Po co stawki "kilometrówki" w Rozporzadzeniu Min.Pracy i Polityki Socjalnej, skoro : - pracodawca może obniżyć te stawki - to zrobi na pewno i ustali je wg swego uznania w ramach oszczędności ? Bo pan na zagrodzie .......... !!!!!!!zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz