Pomoc eksperta

Diety - podróże krajowe

Stawki Obowiązuje od
Dieta Ryczałt za nocleg Ryczałt za dojazdy
30,00 zł 45,00 zł 6,00 zł 1.03.2013

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).

§ 6. 1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca. 2. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.

§ 7. 1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.


2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób: 1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,

b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

3. Dieta nie przysługuje:

1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10;

2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

4. Kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 25% diety;

2) obiad - 50% diety;

3) kolacja - 25% diety.

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

"Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:
16) diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13."

Zakładasz lub prowadzisz firmę?
Wybierz sprawdzony program księgowy
TERAZ W PROMOCJI rozdajemy moduły nawet za 1 zł!
Skorzystaj już dziś: www.ksiegapodatkowa.pl

 


Komentarze

Autor: Iwona (25-06-2015 16:15:31)
Temat: Delegacje
My wybraliśmy program firmy technology. Tworząc delegację możemy ją od razy podzielić na dowolną ilość etapów krajowych i zagranicznych. System automatycznie nalicza kwoty diet, kilometrówkę, ryczałty, zgodnie z obowiązującymi...pokaż całą treść
My wybraliśmy program firmy technology. Tworząc delegację możemy ją od razy podzielić na dowolną ilość etapów krajowych i zagranicznych. System automatycznie nalicza kwoty diet, kilometrówkę, ryczałty, zgodnie z obowiązującymi stawkami. Dla nas ważne i przydatne było też to, że program ten obsługuje kody kreskowe. Pracownicy drukują kody z systemu i naklejają je na dokumenty rozliczenia a dział księgowości automatycznie wyszukuje w systemie i akceptuje rozliczenia przy użyciu skanera kodów kreskowych. System Rozliczenia delegacji umożliwia też ewidencjonowanie wszystkich innych faktur i kosztów związanych z podróżą służbową. Korzystamy też z dokumentu Wydatków lokalnych (np.: związanych z kosztami i podróżami w Warszawie). Więcej informacji można znaleźć na stronie technology . poznan . pl . zwiń
Autor: Marika (11-06-2015 16:20:20)
Temat: Delegacje
Od jakiegoś czasu korzystamy z systemu Luminum w zakresie planowania i rozliczania delegacji służbowych. Program ten daje możliwość wprowadzanie i rozliczanie delegacji przez wszystkich pracowników firmy...pokaż całą treść
Od jakiegoś czasu korzystamy z systemu Luminum w zakresie planowania i rozliczania delegacji służbowych. Program ten daje możliwość wprowadzanie i rozliczanie delegacji przez wszystkich pracowników firmy przez przeglądarkę internetową. System ten wybraliśmy ponieważ ma bardzo ciekawe rozwiązania. Tworząc nową delegację można ją podzielić na dowolną ilość etapów krajowych oraz zagranicznych. System automatycznie nalicza diety, kilometrówki, stawki ryczałtu zgodnie z obowiązującymi stawkami. Miłym zaskoczeniem jest też opcja, dzięki której program obsługuje kody kreskowe. Pracownicy drukują kody z systemu i naklejają je na dokumenty rozliczenia a dział księgowości automatycznie wyszukuje w systemie i akceptuje rozliczenia przy użyciu skanera kodów kreskowych. System Rozliczenia delegacji umożliwia też ewidencjonowanie wszystkich innych faktur i kosztów związanych z podróżą służbową. Korzystamy też z dokumentu Wydatków lokalnych (np.: związanych z kosztami i podróżami w miejscu zatrudnienia pracownika). Plusem tego programu jest też to, że w systemie przy rozliczeniach walutowych istnieje możliwość indywidualnego wprowadzenia kursu walut (np.: na podstawie rachunku z kantoru, rozliczenia karty płatniczej) lub na podstawie notowań NBP z określonego dnia. Ciekawym rozwiązaniem jest tez to, że rozliczenie delegacji może być zadekretowane automatycznie i przesłane do odpowiedniego programu księgowego. zwiń
Autor: uop (12-02-2015 23:09:25)
Temat: tomek
Glosowales na PO ? - siedź cicho.
Autor: aska (09-12-2014 19:41:53)
Temat: diety krajowe
czy zawsze (pracuję w firmie prywatnej) dieta powinna być wypłacana w formie ryczałtu bez koniecznosci rozliczania się z nich fakturami lub rachunkami? U nas obowiązują diety wyższe...pokaż całą treść
czy zawsze (pracuję w firmie prywatnej) dieta powinna być wypłacana w formie ryczałtu bez koniecznosci rozliczania się z nich fakturami lub rachunkami? U nas obowiązują diety wyższe - 50 zł, ale praktyka jest taka - nie dostajesz ich do ręki, tylko musisz pokazać faktury lub rachunki za każdą zakupioną bułkę czy wodę i zwrócą ci dokładnie tyle ile wydałeś na ich zakup. Jęsli coś zjadłeś a rachunku nie ma - płacisz z własnej kieszeni. Jeśli natomiast przekroczysz udokumentowane wydatki na jedzenie ponad 30 zł, to mimo to , ze zgodnie z regulaminem niby masz 50 - to i tak całą nadwyżkę ponad 30 zł masz ozusowaną. Czy to słuszna praktyka? zwiń
Autor: kss (25-11-2014 20:26:51)
Temat: diety
wyżywienie pracownika w delegacji to pikuś gdyż ma zwykły żołądek natomiast diety Panów z Rządu to jest klasa w żołądkach - nie ma mocnych :)
Autor: bsz (24-11-2014 13:49:59)
Temat: diety
Tomek, celem diety nie jest wyżywienie pracownika w delegacji, a zrekompensowanie mu różnicy w kosztach wyżywienia między tym, co wydał w delegacji, a tym, co by wydał...pokaż całą treść
Tomek, celem diety nie jest wyżywienie pracownika w delegacji, a zrekompensowanie mu różnicy w kosztach wyżywienia między tym, co wydał w delegacji, a tym, co by wydał nie będąc w delegacji.zwiń
Autor: tomek (23-11-2014 13:06:39)
Temat: diety krajowe
czy ktokolwiek z osób ustalających wysokość dziety był w stanie normalnie podkreślam normalnie wyżywić się za te pieniądze czy naprawde wszystko już w tym kraju musi byś...pokaż całą treść
czy ktokolwiek z osób ustalających wysokość dziety był w stanie normalnie podkreślam normalnie wyżywić się za te pieniądze czy naprawde wszystko już w tym kraju musi byś robione pod przedsiębiorców a procownik to śmieć ????????zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj