Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Diety - podróże krajowe

Stawki Obowiązuje od
Dieta Ryczałt za nocleg Ryczałt za dojazdy
30,00 zł 45,00 zł 6,00 zł 1.03.2013

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).

§ 6. 1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca. 2. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.

§ 7. 1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.


2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób: 1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,

b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

3. Dieta nie przysługuje:

1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10;

2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

4. Kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 25% diety;

2) obiad - 50% diety;

3) kolacja - 25% diety.

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

"Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:
16) diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13."

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Nie trać czasu i paliwa na wizyty w urzędzie skarbowym!
Bezpłatny program bezbłędnie wypełni za ciebie deklaracje,
które sprawnie i bezpiecznie wyślesz przez Internet!

 


Komentarze

Autor: uop (12-02-2015 23:09:25)
Temat: tomek
Glosowales na PO ? - siedź cicho.
Autor: aska (09-12-2014 19:41:53)
Temat: diety krajowe
czy zawsze (pracuję w firmie prywatnej) dieta powinna być wypłacana w formie ryczałtu bez koniecznosci rozliczania się z nich fakturami lub rachunkami? U nas obowiązują diety wyższe...pokaż całą treść
czy zawsze (pracuję w firmie prywatnej) dieta powinna być wypłacana w formie ryczałtu bez koniecznosci rozliczania się z nich fakturami lub rachunkami? U nas obowiązują diety wyższe - 50 zł, ale praktyka jest taka - nie dostajesz ich do ręki, tylko musisz pokazać faktury lub rachunki za każdą zakupioną bułkę czy wodę i zwrócą ci dokładnie tyle ile wydałeś na ich zakup. Jęsli coś zjadłeś a rachunku nie ma - płacisz z własnej kieszeni. Jeśli natomiast przekroczysz udokumentowane wydatki na jedzenie ponad 30 zł, to mimo to , ze zgodnie z regulaminem niby masz 50 - to i tak całą nadwyżkę ponad 30 zł masz ozusowaną. Czy to słuszna praktyka? zwiń
Autor: kss (25-11-2014 20:26:51)
Temat: diety
wyżywienie pracownika w delegacji to pikuś gdyż ma zwykły żołądek natomiast diety Panów z Rządu to jest klasa w żołądkach - nie ma mocnych :)
Autor: bsz (24-11-2014 13:49:59)
Temat: diety
Tomek, celem diety nie jest wyżywienie pracownika w delegacji, a zrekompensowanie mu różnicy w kosztach wyżywienia między tym, co wydał w delegacji, a tym, co by wydał...pokaż całą treść
Tomek, celem diety nie jest wyżywienie pracownika w delegacji, a zrekompensowanie mu różnicy w kosztach wyżywienia między tym, co wydał w delegacji, a tym, co by wydał nie będąc w delegacji.zwiń
Autor: tomek (23-11-2014 13:06:39)
Temat: diety krajowe
czy ktokolwiek z osób ustalających wysokość dziety był w stanie normalnie podkreślam normalnie wyżywić się za te pieniądze czy naprawde wszystko już w tym kraju musi byś...pokaż całą treść
czy ktokolwiek z osób ustalających wysokość dziety był w stanie normalnie podkreślam normalnie wyżywić się za te pieniądze czy naprawde wszystko już w tym kraju musi byś robione pod przedsiębiorców a procownik to śmieć ????????zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj