VAT

Limity przejścia na VAT

Co roku należy sprawdzać, czy w roku poprzednim i bieżącym nie została przekroczona aktualna kwota limitu

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od VAT lub z niego zrezygnował, może nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

NP. W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. Odpowiednio zasadę tę stosuje się do podatników, którzy w roku 2010 rozpoczęli dopiero sprzedaż opodatkowaną, a limit 100 tys. zł liczy się na zasadzie proporcji.

Podstawa prawna

  • Art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.)
    ,,Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."

 


Komentarze

Autor: Ihor (04-12-2017 10:14:11)
Temat: VAT
jesteśmy młodą firmą sportową SportArena Sp.z o.o, mamy nabywców naszych produktów z Ukrainy, co powinniśmy zrobić, abyśmy mogli zwrócić VAT i dać kupującemu Tax Free?
Autor: Ihor (04-12-2017 10:08:08)
Temat: VAT
jesteśmy młodą firmą sportową SportArena Sp.z o.o, mamy nabywców naszych produktów z Ukrainy, co powinniśmy zrobić, abyśmy mogli zwrócić VAT i dać kupującemu Tax Free?
Autor: Ihor (04-12-2017 09:49:37)
Temat: VAT
jesteśmy młodą firmą sportową SportArena Sp.z o.o, mamy nabywców naszych produktów z Ukrainy, co powinniśmy zrobić, abyśmy mogli zwrócić VAT i dać kupującemu Tax Free?
Autor: radek (17-03-2015 23:27:44)
Temat: zwolnienie z vat
od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (8,5%) i płacę podatek vat (8 %), lecz od 2008 roku nie przekroczyłem 50 000 zł przychodu. PYTANIE:...pokaż całą treść
od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (8,5%) i płacę podatek vat (8 %), lecz od 2008 roku nie przekroczyłem 50 000 zł przychodu. PYTANIE: Czy mogę i jak to zrobić żeby nie płacić VAT-u?zwiń
Autor: Błażej (07-04-2014 18:10:58)
Temat: Do Pana Pawła
...jeśli posiada Pan zarejestrowaną firmą na terenie Austrii, z automatu ciąży na Panu obowiązek dokonania rejestracji vat.
Autor: Paweł (17-03-2014 21:43:50)
Temat: Limit 150 000zł a wystawiane dokumnty w UE
Wystawiam rachunki(nie jestem VAT'owcem) za usługi budowlane/wykończeniowe w Austrii. - Proszę o informację czy limit 150tyś PLN do zwolnienia z VAT'u jest brany pod uwagę w Polsce? - Czy...pokaż całą treść
Wystawiam rachunki(nie jestem VAT'owcem) za usługi budowlane/wykończeniowe w Austrii. - Proszę o informację czy limit 150tyś PLN do zwolnienia z VAT'u jest brany pod uwagę w Polsce? - Czy jest to liczone tylko do dokumentów wystawianych na terenie Polski?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz