Podatki a handel w Internecie

Kiedy sprzedaję prywatnie

Handlujący w sieci musi sprawdzić, czy sprzedaż podejmowana przez niego nie posiada znamion działalności gospodarczej. Czy wyższy pozostaje stopień zorganizowania i ciągłości jego działania, tym większa szansa konieczności zaliczenia sprzedaży do działań formalnych – prowadzenia firmy.

Działalnością gospodarczą pozostają czynności prowadzone we własnym imieniu bez względu na ich rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Decydującym przy kwalifikacji danych czynności może okazać się cel, w jakim sprzedający pozbywa się towarów.

Problem sprzedającego tkwi w tym, że jego działalność na gruncie różnych ustaw w różnym momencie może przyjąć formę działalności.

Prywatna sprzedaż używanych przez ponad 6 miesięcy rzeczy nie można uznać za działalność gospodarczą, nawet jeśli sprzedaż realizowana jest w formie zorganizowanej i rozłożonej w czasie (np. powolna sprzedaż własnej kolekcji). Niemniej jeżeli sprzedaż taka przybierze formę ciągłości, a nie jedynie rozłożenia sprzedaży w czasie (np. długotrwała wysprzedaż kolekcji, którą w między czasie jej właściciel uzupełnia o nowe elementy) może przybrać wymiar ciągłości działania. Zakup nowych towarów wyłącznie celem ich sprzedaży z zyskiem stanowi typowy wyraz prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Płynność granicy pomiędzy handlem prywatnym a zorganizowanym dodatkowo pogłębia obowiązek rejestracji dla celów VAT.

W przypadku ryzyka rozpoczęcia działalności gospodarczej warto:

  • Wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego (ORD-IN) – opłata skarbowa od takiego wniosku to kwota 40 zł,
  • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, na którym rejestracji można dokonać zarówno dla celów podatku dochodowego, jak i VAT (CEiDG-1)
  • Zasięgnąć porady doradcy podatkowego,

W przypadkach ryzyka podjęcia działalności gospodarczej warto jest gromadzić wszystkie dokumenty dowodzące poniesione koszty w celach prowadzenia takiej niezorganizowanej jeszcze do końca firmy, a w szczególności dokumenty udowadniające koszty poniesiona na zakup towarów. W przypadku kontroli podatkowej organ podatkowy, przy braku dowodów – określa podstawę opodatkowania w drodze szacowania. Brak dokumentów kosztowych eliminuje w takim przypadku możliwość powoływania się przez podatnika na koszty ponoszone w celu prowadzenia działalności, ewentualnie zdecydowanie ogranicza jego środki dowodzenia takich kosztów (por. wyrok NSA z 11 maja 2011 r., sygn.. akt II FSK 2247/10).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 15-03-2005
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Mariusz (06-10-2015 17:53:03)
Temat: sprzedaż do 5000
Witam, czy jak sprzedaje laptop, który wygrałem w konkursie, to muszę odprowadzić od niego podatek ?
Autor: janusz (29-03-2014 14:17:59)
Temat: podatek
a ja mówię że indywidualni sprzedawcy są karmą i wodą dla istnienia allegro nie firmy chociaz ich odpowiedzialność jest większa ale tak samo indywidualny sprzedawca odpowoiada...pokaż całą treść
a ja mówię że indywidualni sprzedawcy są karmą i wodą dla istnienia allegro nie firmy chociaz ich odpowiedzialność jest większa ale tak samo indywidualny sprzedawca odpowoiada za sprzedany towar.. tym bardziej ze jest on rejestrowanyzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz