Aktywne formularze

Wymagania techniczne: komputer PC z oprogramowaniem Microsoft Windows: XP/ Vista/7, pakiet Microsoft Office 2003/2007/2010 do wypełniania aktywnych formularzy z rozszerzeniami: doc, dot, xls, xlt, docm, xlm, program Acrobat Reader w przypadku plików PDF oraz oprogramowanie Open Office, wersja min. 2.3 do obsługi plików z rozszerzeniem ODT (Writer) i ODS (Calc).

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.