Ulga podatkowa 2023/2024

1,5% podatku na rzecz OPPBilety okresoweDarowizny - Kościelne Osoby PrawneDarowizny krwiodawstwoDarowizna na pożytek publicznyKoszty uzyskania przychoduKwota wolna od podatkuNienależne świadczeniaPodatek zagranicznyOdliczenia składek ZUSOdliczenie składki zdrowotnejStrata500+ w PIT za 2023 rokUlga abolicyjnaUlga B+RUlga na internet - rozliczenie krok po krokuUlga prorodzinnaUlga rehabilitacyjnaOdlicz wpłaty na emerytury IKZEIP BOX Innovation BoxKwota zmniejszająca podatekLimity ulg podatkowychUlga termomodernizacyjnaUlga na powrótUlga dla klasy średniej

Ewelina Czechowicz

W deklaracji PIT za 2023 r. (składanej w 2024 r.)  obowiązują różne ulgi podatkowe oraz odliczenia. Podatnicy będą mogli nadal skorzystać z dostępnych dotychczas preferencji, jak ulga na dziecko czy Internet. Z jakich ulg i preferencji warto skorzystać?  Poniżej prezentujemy ulgi i preferencje dostępne w PIT za 2023 r. 

Nowe ulgi i odliczenia w PIT za 2022 r. - PIT.pl

Preferencyjne reguły opodatkowania w PIT za 2023 r.

W PIT za 2023 r. pojawią się takie preferencje takie jak ulga na powrót, ulga dla rodziców 4 i więcej dzieci, czy ulga dla pracujących seniorów. 

Rodzaj ulgi

Limit ulgi

Warunki skorzystania z preferencji

Warunki dodatkowe

Druki

Rozliczenie wspólnie z dzieckiem

niższa stawka podatku
[podwójna kwota zmniejszająca]

potwierdzenie statusu dziecka

zarobki dziecka pełnoletniego do - 16.061,28 zł

PIT‑36, PIT‑37

Ulga dla rodziców 4+

 

85.528 zł

potwierdzenie wieku oraz ilości dzieci

ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37

Ulga na powrót

85.528 zł

zmiana rezydencji podatkowej

ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28 PIT‑36 PIT‑36L PIT‑37

ulga dla młodych

85.528 zł

wiek do 26 r. ż.

ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37

Ulga dla pracujących seniorów

 

85.528 zł

rezygnacja ze świadczenia emerytalnego

ulga obejmuje  przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37

Wspólnie z małżonkiem

 Podwójna kwota zmniejszająca podatek

 

 ulga dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych

PIT‑36, PIT‑37

 

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Ulgi i odliczenia w PIT za 2023  składanym 2024 roku

Ulgi odliczenia od podatku można policzyć na ulgi odliczane od dochodu oraz podatku.

 

Poniżej przedstawiamy katalog odliczeń od podatku oraz dochodu:

Odliczenia podatku 2023/2024

Nazwa preferencji

Wysokość ulgi

Warunki do skorzystania z ulgi

To ważne!

Druk

Ulga na dziecko (prorodzinna)

1.112,04 zł
[rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1.112,04/rok na 2 dziecko; 2.000,04 na 3 dziecko; 2.700,00 na 4 i kolejne dziecko]

PIT/0 dane dziecka, sprawowanie opieki nad dzieckiem

Ulga dostępna tylko dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych

PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Składki zdrowotne

Zmienione zasady odliczania wyłącznie dla podatku liniowego  ryczałtu

Ryczałt - 50% składek, podatek liniowy - cała wartość zapłacona, nie więcej niż 8.700 zł

RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość

Brak możliwości odliczenia ulgi na zasadach ogólnych

PIT‑28, PIT‑36L

Za pracę za granicą (abolicyjna)

Kwota podatku z zagranicy

Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT‑11)

maksymalne odliczenie 1.360,00 zł;

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]

 

 

 

 

 

Odliczenia od dochodu 2023/2024

Nazwa ulgi

Co można odliczyć od dochodu?

Dokumenty niezbędne do odliczenia

Czas stosowania ulgi

Formularze

Ulga na robotyzację

 

Podatnik będzie mógł odliczyć wydatki na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjne

Dokumenty   potwierdzające poniesione koszty 

w roku podatkowym poniesienia wydatków lub w jednym z 6 kolejnych lat, 100% wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych

PIT-36,
PIT-36L,
[PIT/O]

ulga na zabytki tzw. Pałacyk Plus

50% wydatku, w przypadku zakupu nieruchomości max. 500.000 zł

Dokumenty  potwierdzające poniesione koszty 

 

PIT‑37,
PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L

ulga na marketing produktu

 

max. 1 mln zł

Dokumenty potwierdzajace poniesione koszty

 

PIT-36L,
PIT-36.

ulga na stworzenie nowego produktu

 

30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek max. 10% dochodu z działalności gospodarczej

Dokumenty potwierdzajace poniesione koszty

 

PIT‑36, PIT‑36L,
[PIT/O]

ulga sponsoringowa na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe

 

50% kosztów poniesionych na tę działalność nie więcej niż dochód z działalności

 

 

PIT‑36, PIT‑36L,
[PIT/O]

na inwestycję w spółkę alternatywną

 

250.000 zł

 

 

PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37,
[PIT/O]

ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę

 

1.000 - 2.000 - 2.500 zł rocznie przez dwa lata

faktury potwierdzające koszt

limit zależny od obowiązku korzystania z kasy rejestrującej (fiskalnej)

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L,
[PIT/O]

Ulga na związki zawodowe

 

Daje możliwość odliczenia 500 zł  składek rocznie

Dokument potwierdzający zapłatę składek 

 

PIT‑28, PIT‑36,
PIT‑37
[PIT/O]

Ulga na termomodernizacje

53.000 zł

Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych)

Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku

PIT‑37,
PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]

Ulga na IKZE (konto emerytalne)

wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 7.106,40 zł, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 10.659,60 zł (limit na 2022 r.)

dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

 

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]

Ulga na badanie i rozwój (B+R)

100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi

ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia

 

PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/BR]

Składki ZUS

W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021

RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

 

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[Tylko na deklaracji PIT]

Zwrot nienależnych świadczeń

Kwota zwrotu łącznie z podatkiem

Dowód zwrotu świadczeń

Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Ulga na leki

Koszt leków minus 100 zł za miesiąc W przypadku pieluch i pieluchomajtek - max. 2.280 zł

Dowód poniesienia wydatku

Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

W wysokości poniesionych wydatków

Dowód poniesienia wydatku

Orzeczenie o niepełnosprawności

PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37
[PIT/O]

Wydatki na używanie samochodu przez osobę niepełnosprawną

2.280,00 zł

Akt własności / współwłasności

Orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Darowizny na  cele kultu religijnego

6% dochodu podatnika

Dokumenty potwierdzające dokonanie darowizny

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Darowizny na organizacje pożytku publicznego

6% dochodu podatnika

Dokumenty potwierdzające dokonanie darowizny 

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Ulga dla krwiodawców

6% dochodu podatnika

Potwierdzenie stacji krwiodawstwa

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Ulga dla oddających osocze

350 zł / l. max. rocznie 8.750 zł

Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza

Brak

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Darowizna na cele edukacji zawodowej

6% dochodu podatnika

Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]

Darowizna na cele walki z COVID-19

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny

Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny

do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]

Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny

Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny

do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]

Ulga na Internet

760,00 zł

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na Internet

Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Odliczenie - strata podatkowa

1) maksymalnie 50% dla strat z 2021 i lat wcześniejszych
2) 100% straty z 2020 r. i 2021 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie

Strata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lata

Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]

Ulga na złe długi

Podatnik może odliczyć wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy

Dokument potwierdzający termin zapłaty

Odliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Jak otrzymać pełny zwrot ulgi na dzieci z Twój e-PIT?

Jeśli kwota odliczenia ulgi prorodzinnej przekracza sumę zaliczek na podatek pobranych w trakcie 2022 roku, to podatnik może otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci, pod warunkiem, że zauważy to w usłudze Twój e-PIT i samodzielnie uzupełni pozycję „Dodatkowa kwota do zwrotu z ulgi na dzieci” ...

Jak otrzymać pełny zwrot ulgi na dzieci z Twój e-PIT?

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, więc już po raz trzeci będziemy mieli okazję odliczyć wydatki w jej ramach w zeznaniu rocznym składanym na początku 2022 roku. Resort finansów opublikował objaśnienia prawne ...

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Ulga dla seniorów

Wprowadzona Polskim Ładem do ustawy o pdof tzw. ulga dla seniorów stworzona została dla osób w wieku emerytalnym. Polega ona na zwolnieniu z pdof dochodów tych osób w określonym zakresie. Jednak nie każda osoba z racji wieku może z niej skorzystać ...

Ulga dla seniorów

Ulga termomodernizacyjna. Objaśnienia MF

Resort finansów opublikował objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi termomodernizacyjnej. Objaśnienia dotyczą nowych preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne ...

Ulga termomodernizacyjna. Objaśnienia MF

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia oraz usługi wymienione w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Katalog wydatków obejmuje ...w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę ...

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Fotowoltaika i ulga termomodernizacyjna

Wiele gospodarstw domowych interesuje się instalacjami fotowoltaicznymi. Zainteresowaniu temu sprzyjają zarówno programy dofinansowania takich przedsięwzięć, jak i możliwość obniżenia zobowiązania w podatku dochodowym poprzez skorzystanie z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać?

Fotowoltaika i ulga termomodernizacyjna

9 ulg dla przedsiębiorców w PIT za 2022 r.

W PIT za 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych ulg podatkowych. Niektóre dotąd obowiązujące preferencje zmodyfikowano. Bardziej dostępna ma być ulga dla innowacyjnych przedsiębiorców (B+R oraz IP Box). Nowe ulgi i zmiany jakie zostały wprowadzone za sprawą Polskiego Ładu ...

9 ulg dla przedsiębiorców w PIT za 2022 r.