Pobierz e-pity 2020

Wynagrodzenie minimalne

Niższe odprawy – tarcza 4.0

W art. 15gd tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadzone zostało obniżenie maksymalnej wysokości odpraw, wypłacanych przy zakończeniu zatrudnienia. Zgodnie z zapisami tzw. tarczy 4.0, która obowiązuje od 24 czerwca 2020 maksymalna odprawa została ograniczona do ...

Niższe odprawy – tarcza 4.0

Obniżka pensji rekompensowana dodatkiem

Zmiana na niekorzyść warunków płacowych w większości przypadków oznacza dla pracowników stratę finansową. Tylko wyjątkowo prawo pracy przewiduje rekompensatę za utracony w wyniku obniżki zarobek. Formą rekompensaty jest w takich sytuacjach dodatek wyrównawczy, przysługujący niektórym grupom pracowników ...

Obniżka pensji rekompensowana dodatkiem

Minimalne wynagrodzenie bez podwyżki w 2021 roku?

Wwysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, a rząd , w terminie do 15 czerwca każdego roku, przedstawia RDS proponowaną wysokość płacy minimalnej oraz wskaźniki makroekonomiczne. W tym roku zgodnie z ustawą COVID 19 nastąpiła zmiana ustawowych terminów ...

Minimalne wynagrodzenie bez podwyżki w 2021 roku?