Pobierz e-pity 2020

Wynagrodzenie minimalne

Dodatek za wieloletnią pracę a obliczanie trzynastki. Nowa wykładnia MR

Ze względu na ciągle zmieniające się interpretacje przepisów dotyczących zasad prawidłowego obliczania trzynastek, wiele wątpliwości budzi kwetia zaliczania do podstawy wynagrodzenia, dodatków za wieloletnią pracę. Obawy z tym związane nie są bezpodstawne, okazuje się bowiem, że nawet Ministerstwo Rozwoju zmienia swoją dotychczasową wykładnię ...

Dodatek za wieloletnią pracę a obliczanie trzynastki. Nowa wykładnia MR

Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje przepis, który zobowiązuje do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło. Informację taką trzeba przekazać na specjalnym formularzu. Należy w niej podać nie tylko dane wykonawcy dzieła, ale również wskazać, co jest przedmiotem zawartej umowy ...

Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło

Wynagrodzenie przy zmianie wymiaru etatu

Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy obliguje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia. Zmiana etatu w trakcie miesiąca (obniżenie lub podwyższenie) wymaga przeliczenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia za pracę. Przepisy kodeksowe nie wskazują ...

Wynagrodzenie przy zmianie wymiaru etatu

Koszty wynagrodzeń na przełomie roku

Zarówno świadczenia pracownicze, jak i należne zleceniobiorcom, oraz naliczane od nich składki ubezpieczeniowe obciążają firmowe koszty podatkowe. Wpływ na moment ich ujęcia w rachunku kosztowym ma nie tylko ich rodzaj, ale także termin wypłaty lub postawienia do dyspozycji. Stąd zarówno wypłaty za grudzień ...

Koszty wynagrodzeń na przełomie roku

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę zasadniczo obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej od potrąceń. Tylko należności alimentacyjne potrąca się bez jej stosowania. Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku kalendarzowym ...

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.