Ulga rehabilitacyjna

Leki refundowane a ulga rehabilitacyjna

Często zdarza się, że osoby korzystające z ulgi rehabilitacyjnej nabywają leki z częściową odpłatnością lub też otrzymują je za darmo. Pojawia się wówczas pytanie, jaką kwotę ująć z tego tytułu w rocznym rozliczeniu podatkowym oraz ...

Leki refundowane a ulga rehabilitacyjna

Odliczenie wydatków na leki

Komu i na jakich warunkach przysługuje odliczenie wydatków na leki? Odliczeniu w zeznaniu rocznym podlega zakup leków – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi...

Odliczenie wydatków na leki