Ulga na dzieci

Świadczenie 500 plus a zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko

Dochód na członka rodziny w programie Rodzina 500 plus oparty będzie o kryterium dochodu wskazane w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Powoduje to, że zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko będzie stanowił dochód, który należy brać pod uwagę w trakcie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł na dziecko ...

Świadczenie 500 plus a zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko